Skip to main content

Mallings Samling

Mallings Samling, ca. 1.400 bind, primært danske salmebøger.
    
Anders Malling (1896-1981) var dansk præst og salmeforsker. Han var blandt andet medlem af den danske salmebogskommission forud for udgivelsen af Den Danske Salmebog i 1953. Mallings samling består hovedsageligt af salmebøger, overvejende danske, og spænder tilbage til Thomissøns salmebog fra 1500-tallet frem til nyere danske salmebøger. I samlingen findes desuden bønnebøger, katekismer og litteratur om salme- og præstehistorie.

Tilgængelighed
Mallings Samling er registreret i bibliotekets katalog, og er tilgængelig til brug på overvåget læseplads / Forskningslæsesalen.

Søg i Mallings samling.

Læs mere om Anders Malling i Dansk Biografisk Leksikon.

Sidst opdateret: 19.02.2024