Skip to main content

Herlufsholm Skoles Bibliotek

Herlufsholm Skoles Bibliotek, ca. 40.000 bind. Købt af daværende Odense Universitetsbibliotek i 1968-69.
    
Herlufsholm Skoles Bibliotek kan føres tilbage til skolens stiftere Herluf Trolle (1516-1565) og hans hustru Birgitte Gøye (1511-1574)da hun skænkede skolen de bøger, hun selv og hendes mand havde ejet i deres levetid. Siden er samlingen vokset ved gaver og tilkøb. 
    
Nogle af de største bidrag til samlingen var gaver fra skoleherrerne Grev Otto Thott (1703-1785) og Christian Brandt (1735-1805), hvis bidrag hovedsageligt bestod af en bred række teologiske og juridiske værker. Senere tilføjede værker havde primært relevans for den undervisning, der foregik på skolen, eller af historisk karakter. 

Hvordan får jeg fat i materialerne?
Samlingen opbevares i bibliotekets kældermagasin og skal derfor bestilles.
Søg her: Herlufsholm Skoles Bibliotek

Ikke alle materialer er registrerede, men det er alligevel muligt at få et overblik i denne registrant:
* Katalog over Herlufsholm Skoles Bogsamling (1882 og tillæg 1897) - Bestil her

Nogle materialer er kun til brug på overvågede læsepladser / Forskningslæsesalen. Den resterende del af samlingen er tilgængelig for udlån efter SDUB’s almindelige låneregler.

Vil du vide mere?
Læs mere om samlingen og dens stiftere:
* Den gamle verdens magi - bogsamlingen fra Herlufsholm på Syddansk Universitetsbibliotek, Jakob Povl Holck (2015) - Bestil her
*
Herluf Trolle, Sebastian Olden Jørgensen (2016) - Bestil her


Kontakt
Har du spørgsmål vedr. samlingen, så skriv til: SpecialCollections@bib.sdu.dk

Sidst opdateret: 19.02.2024