Skip to main content

Bibliotheca Groothoffiana

Bibliotheca Groothoffiana består af ca. 7.000 bind og er en specialsamling der omfatter dansk og udenlandsk litteratur inden for en række fagområder, særligt med vægt på jura, historie, kunsthistorie og zoologi. Samlingen er tæt forbundet med Herlufsholm Skoles Bibliotek, og blev sammen med denne erhvervet af Odense Universitetsbibliotek i 1969.
   Samlingen blev skabt af kammerherre Anton Vilhelm Heinrich Groothoff (1847-1923). Groothoff virkede, efter en lang karriere som embedsmand i centraladministrationen, i årene 1903-13 som amtmand over Sorø Amt. Han opførte i Sorø en ny amtmandsbolig, nemlig ejendommen der nu huser Hauchs Physiske Cabinet under Sorø Akademi. Han var en ivrig og passioneret bog- og møntsamler, og opbyggede gennem sit embede et bekendtskab med miljøet på Herlufsholm Skole, og testamenterede sin bogsamling til denne institution.
  På Syddansk Universitetsbibliotek i Odense finder man således ca. 7.000 bind, hvoraf flere har karakter af bogskatte. Et eksempel er bl.a. den meget smukke La Turquie i en udgave fra Paris 1854 med litografier af den franske maler Camille Rogier (1810-1896). Groothoffs bøger genkendes let ved et karakteristisk exlibris, placeret på indersiden af forpermen på de enkelte bind.
  Til samlingen er knyttet et legat, der dels skal anvendes til vedligeholdelse, dels understøtte en forøgelse af samlingen.


Hvordan får jeg fat i materialerne?
Samlingen opbevares i bibliotekets kældermagasin og skal derfor bestilles.
Skriv til: SpecialCollections@bib.sdu.dk

Samlingen er tilgængelig for udlån efter SDUB's almindelige låneregler.

Groothoffiana

Sidst opdateret: 19.03.2024