Skip to main content
LICENSER

Fireårig aftale med forlaget Wiley

Efter en længere forhandlingsproces, der har haft repræsentanter for Danske Universiteter og universitetsbibliotekerne på den ene side – og det videnskabelige forlag Wiley på den anden, er der indgået en fireårig aftale mellem Wiley og danske institutioner i perioden 2022-2025.

Aftalen er den anden af sin art i Danmark, og den minder i store træk om aftalen der blev indgået med forlagsgiganten Elsevier sidste år.

Aftalens hovedpunkter er:

  • Prisen på tidsskriftsabonnementerne er fast for hele perioden og baseret på prisen i 2021.
  • Der er fortsat fuld læseadgang til Wiley Journal Collection for aftalepartnere omfattet af kontrakten.
  • Kontrakten sikrer, at publiceringer hos Wiley kan udgives med umiddelbar Open Access til forlagsversionen med en CC-by licens af forskere omfattet af aftaleparterne, hvis man er corresponding author.
  • Der er et årligt loft på 1.110 antal publicerede OA-artikler.
  • Aftalen indeholder ikke publiceringer i Wileys gyldne OA-tidsskrifter, dvs. tidsskrifter der er fuldt open access.
  • Aftalekontrakten sikrer permanent adgang til 100 % af Wiley porteføljen (gradvist optjent, hvis en institution træder ud af kontrakten i perioden er permanent adgang optjent således: 1.-2. år = 50 %, 3. år = 75 %, 4.år = 100 %).

SDU publicerede i 2020 78 artikler i hybride Wiley tidsskrifter. Aftalen med Wiley betyder, udover at kunne publicere open access, at SDU opnår en besparelse på mere end 1,7 millioner kroner i forhold til, hvis SDU-forskere selv havde betalt for APC’erne.

Spørgsmål om aftalen kan rettes til Licenskontoret ved SDU på tlf. 6550 2632 eller pr mail på e-tss@bib.sdu.dk

Læs pressemeddelelsen fra Danske Universiteter her.

Se informationsside omkring Wiley-aftalen her

Få detaljer om hvilke tidsskrifter, Open Access-aftalen gælder for, betingelser for aftalen mv.

Publiceringsaftale: Wiley

Redaktionen afsluttet: