Skip to main content
DA / EN

Biblioteket i itslearning

Et nyt kursusrum i SDUs itslearning platform.

35685 brugere er blevet tilmeldt universitetsbibliotekets nye kursusrum i SDUs itslearning platform. Vi er rigtig glade for at have fået muligheden for at være til stede online dér, hvor de studerende er.

Kursusrummet ”SDU Bibliotek” er designet som et online selvstudie, hvor den studerende i eget tempo kan tilegne sig relevant viden og information vedrørende biblioteket. Der er således ikke nogle opgaver, tests eller deadlines, som skal afleveres eller overholdes. Desuden giver formatet adgang fra Osaka såvel som Odense, når blot man logger ind i itslearning.

Indholdet er bygget op omkring tre forløb, vi har erfaring for, at man som studerende efterspørger i løbet af studietiden:

  • Søgning af litteratur via bibliotekets systemer.
  • Referencer og brug af referencesystem.
  • Systematiske søgestrategier ved brug af søgeteknikker.

Desuden indeholder kurset indlejrede digitale elementer fra biblioteket, så der er nem adgang til universitetsbibliotekets online systemer, databaseliste og kursuskalender.

I itslearning vil kurset pr. default være tilgængeligt for alle dagstuderende, inkl. studerende på HD og Master, samt undervisere og det administrative personale.

Redaktionen afsluttet: 13.04.2021