Skip to main content
DA / EN

Liste over Gyldendals ordbøger

Engelsk Super PRO pakken indeholder nedenstående ordbøger:
Gyldendals Røde Ordbøger, dansk-engelsk
Gyldendals Røde Ordbøger, engelsk-dansk
Gyldendals Vinterberg & Bodelsen, dansk-engelsk
Gyldendals Kjærulff Nielsen, engelsk-dansk
Gyldendals Fag- og teknikordbog, dansk-engelsk
Gyldendals Fag- og teknikordbog, engelsk-dansk
Gyldendals Medicinsk/Odontologisk Ordbog, dansk-engelsk
Gyldendals Medicinsk/Odontologisk Ordbog, engelsk-dansk
Gyldendals Juridisk Ordbog, dansk-engelsk
Gyldendals Juridisk Ordbog, engelsk-dansk

Tysk PRO Juridisk pakken indeholder nedenstående ordbøger:
Gyldendals Røde Ordbøger, dansk-tysk
Gyldendals Røde Ordbøger, tysk-dansk
Gyldendals Store Ordbog, dansk-tysk (tidligere Munksgaard)
Gyldendals Store Ordbog, tysk-dansk
Gyldendals Juridisk Ordbog, dansk-tysk
Gyldendals Juridisk Ordbog, tysk-dansk

Fransk PRO pakken indeholder nedenstående ordbøger:
Gyldendals Røde Ordbøger, dansk-fransk
Gyldendals Røde Ordbøger, fransk-dansk

Spansk PRO pakken indeholder nedenstående ordbøger:
Gyldendals Røde Ordbøger, dansk-spansk (tidligere Munksgaards Grønne)
Gyldendals Røde Ordbøger, spansk-dansk

Dansk PRO pakken indeholder nedenstående ordbøger:
Gyldendals Retskrivningsordbog
Dansk Fremmedordbog
Synonymordbog

Svensk PRO pakken indeholder nedenstående ordbøger:
Gyldendals Røde Ordbøger, dansk-svensk
Gyldendals Røde Ordbøger, svensk-dansk

Norsk PRO pakken indeholder nedenstående ordbøger:
Gyldendals Røde Ordbøger, dansk-norsk
Gyldendals Røde Ordbøger, norsk-dansk

Italiensk PRO pakken indeholder nedenstående ordbøger:
Gyldendals Røde Ordbøger, dansk-italiensk
Gyldendals Røde Ordbøger, italiensk-dansk

Latin PRO pakken indeholder nedenstående ordbøger:
Digitaliserede udgave af latin-dansk ordbogen Jensen & Goldschmidt.

Økonomisk ordbog fra Samfundslitteratur af Annemette Lyng Svensson
Økonomisk ordbog, dansk-engelsk, 4. udgave, samt engelsk-dansk, 5. udgave, indeholder 21.000
opslagsord. Ordbogen dækker oversættelser og forklaringer til både alment fagsprog og specifikke ord
og begreber inden for økonomi, regnskab, finansiering, bankvæsen, forsikring, markedsføring,
selskabsret og distributions- og transportforhold.

Oxford PRO pakken indeholder nedenstående ordbøger:
Oxford Dictionary of English
Oxford Thesaurus of English
Oxford Dictionary of Business and Management
Oxford Dictionary of Economics

Engelsk Business PRO
Engelsk Business PRO, der tidligere er udgivet som L&H Business Fagordbog, er med sine mere end
90.000 fagudtryk dansk erhvervslivs foretrukne specialordbog. Her finder du højaktuel terminologi, som
reflekterer dagligdagen i erhvervslivet og de økonomiske og juridiske sektorer i Danmark. Denne
erhvervslivets universalordbog er helt uundværlig på ethvert kontor.
Antal fagudtryk i alt: 91.000

Engelsk Teknik PRO
Engelsk Teknik PRO, der tidligere er udgivet som L&H Teknisk Ordbog, er med sine 173.000 fagudtryk
Danmarks største polytekniske ordbogspakke. Den henvender sig til alle, der arbejder professionelt
med teknisk sprog og er helt uundværlig for dem der har brug for at forstå eller oversætte tekniske
udtryk.
Praktisk talt alle erhvervslivets brancher er repræsenteret på specialistniveau.
Teknisk PRO er ikke alene den mest omfattende, men også den mest relevante ordbog af sin art, fordi
den indeholder de nyeste engelske og danske tekniske udtryk og vendinger.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 174.000

Engelsk Bygge- og anlægsteknik PRO
Engelsk Bygge- og anlægsteknik PRO, der tidligere er udgivet som L&H bygge- og anlægsteknisk
Ordbog, henvender sig primært til ingeniør- og entreprenør-virksomheder med udenlandske aktiviteter,
industrivirksomheder inden for bygge- og anlægssektoren samt den offentlige sektor. Ud over et meget
stort detailindhold inden for branchens traditionelle emneområder har Bygge- og anlæg tillige en
betydelig dækningsgrad inden for emner som fysisk planlægning og miljø.
Uanset hvorledes du er beskæftiget med byggeri, vil du i Engelsk Bygge- og anlægsteknik PRO finde
hjælp, når du har brug for at oversætte og forstå byggetekniske udtryk. For eksempel når du har brug
for at vide, hvad forbandt, smig, gennemsejlingshøjde eller landskabspleje hedder på engelsk, eller
hvad en junction box er for en størrelse.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 50.000

Engelsk Maskin- og værktøjsteknik PRO
Denne ordbog har hidtil været udgivet som L&H maskin- og værktøjsteknisk Ordbog. Brede kredse af
dansk erhvervsliv vil finde god hjælp i den internationale kommunikation, hvad enten det gælder
læsning, formulering eller oversættelse af brochurer, datablade, bruger- og servicemanualer eller
teknisk litteratur vedrørende fx maskiner, motorer, instrumenter, og anden teknologi. Hovedvægten i
indholdet ligger på værktøj, komponenter, materialer og processer.
Har du i dit arbejde brug for at vide, hvad gassvejsning og krympningstolerance hedder på engelsk,
eller hvad en mitre block eller en modified-offset skrue er, så finder du hjælp i Engelsk Maskin- og
værktøjsteknik PRO.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 35.000

Engelsk Grafisk og digitalt design PRO
Engelsk Grafisk og digitalt design PRO, der tidligere er udgivet som L&H Grafisk/digital design
Ordbog, er et praktisk hjælpemiddel i kommunikationsbranchens internationale samspil hos
reklamebureauer, trykkerier, forlag, bladhuse, homepagedesignere, web-administratorer,
multimediaproducenter, fotografer, reproanstalter, satsproducenter, bogbinderier, leverandører af papir,
farve, emballage m.v. Endvidere vil de mange internet- og multimedia-entusiaster finde løsninger på
forståelses- og formuleringsproblemer inden for deres område.
Prøv din kunnen af på følgende eksempler inden for det grafiske område: Formering, opkopiere,
sløring, selvklæbende etiket. Eller den modsatte vej: Hvad hedder det på dansk, når papir er endways?
Eller den modsatte vej: Hvad hedder det på dansk, når papir er Hvad svarer ink mileage til på dansk? Uanset hvad du leder efter inden for den grafiske sektor, vil du finde hjælp i Engelsk Grafisk og digitalt design PRO.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 20.000

Engelsk Informatik PRO
Engelsk Informatik PRO, der tidligere er udgivet som L&H Informatik Ordbog, er uundværlig inden for
det informationsteknologiske område for alle, som benytter, udarbejder eller vedligeholder
brugervejledninger, homepages, opstillings-vejledninger, servicemanualer, software og websites.
Ordbogen vil ligeledes være et værdifuldt redskab for alle brancher, hvor digitaliseret datastyring og
proceskontrol er centrale emner.
I alle andre ordbøger vil du gå forgæves efter en samling af udtryk som afkrydsningsfelt, betroet domæne, delvis genstart eller udvidet partition.
Eller fra engelsk til dansk: declarative language, graceful exit, fixed-width font og recursive call.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 25.000

Engelsk Kemi PRO
Engelsk Kemi PRO, der tidligere er udgivet som L&H kemisk Ordbog, henvender sig til alle der arbejder
med international kommunikation inden for det kemiske område, herunder bioteknologi, energi,
medicin, miljø m.v. Den udgør ligeledes et uundværligt hjælpemiddel, når det gælder stavning af
fagområdets vanskelige udtryk.
Hvad hedder ikke-ionisk overfladeaktivt stof på engelsk? Hvad gemmer der sig bag betegnelsen E213?
Hvordan staver du til diethylsulfat på engelsk? Hvad er en reflux condenser? Hvis du i dit arbejde
støder ind i problemer af denne type, har du god grund til at abonnere på Engelsk Kemi PRO.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 35.000

Engelsk Landbrug og levnedsmiddel PRO
Engelsk Landbrug og levnedsmiddel PRO, der tidligere er udgivet som L&H landbrug/levnedsmiddel
Ordbog, er et højaktuelt redskab til brug for den stærkt voksende internationalisering inden for
landbrugs- og levnedsmiddelsektoren, herunder tillige beslægtet industri som fiskeri, miljø, skovbrug
m.v. Offentlige virksomheder og organisationer med forvaltningsmæssige interesser vil ligeledes her
finde hjælp i det daglige arbejde.
Hvis du i dit arbejde skal bruge udtryk som braklægning, løsdriftsstald, usaltet smør eller usødet brød,
eller hvis du har brug for at vide, hvad E110 står for, eller hvad bake-off eller en balled plant er for
noget, kan du søge hjælp i Engelsk Landbrug og levnedsmiddel PRO.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 47.000

Engelsk Miljø PRO
Engelsk Miljø PRO, der tidligere er udgivet som L&H Miljøordbog, er et nyttigt redskab for alle private
virksomheder samt offentlige og politiske instanser, der beskæftiger sig med miljø og miljøtekniske
emner på tværs af landegrænser. Siden udgivelsen har ordbogen vundet stor udbredelse i hele den
danske miljøsektor.
Hvad hedder husstøvmide, rodzoneanlæg og slamkompostering på engelsk? Hvad er et catchment area, organic farming og en threshold limit value? Det får du svar på i Engelsk Miljø PRO.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 34.000

Tysk Business PRO
Tysk Business PRO, der tidligere er udgivet som L&H Business Fagordbog, indeholder 51.000
fagudtryk. Her finder du højaktuel terminologi, som reflekterer dagligdagen i erhvervslivet og de
økonomiske og juridiske sektorer i Danmark. Denne erhvervslivets universalordbog er helt uundværlig
på ethvert kontor, der arbejder med tysk.
Det er med denne ordbog sigtet at levere et nyttigt redskab til brug for alle professionelt implicerede i
dansk erhvervsliv i ordets bredeste forstand. Dvs. en støtte til bedre forståelse af faglitteratur, rapporter,
regnskaber samt en hjælp til oversættelse af erhvervslivets tekster i disses mangfoldige afskygninger.
I Tysk Business PRO finder du ord og udtryk fra erhvervsvirksomhedernes administration, den
offentlige sektor, advokat- og revisionskontorer, banker, forsikringsselskaber og reklamebranchen.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 51.000

Tysk Teknik PRO
Tysk Teknik PRO, der tidligere er udgivet som L&H Teknisk Ordbog, henvender sig til alle, der arbejder
professionelt med teknisk sprog og er helt uundværlig for dem der har brug for at forstå eller oversætte
tekniske udtryk.
Praktisk talt alle erhvervslivets brancher er repræsenteret på specialistniveau.
I ordbogen finder du opslag som f.eks. disse: printkort, fodpanel, strømdiagram, celleplast og
martensitanløbning. Eller Nahtschweißen, Bewehrungsplan, Momentgeber samt Reaktionskette.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 94.000

Tysk Bygge- og anlægsteknik PRO
Tysk Bygge- og anlægsteknik PRO, der tidligere er udgivet som L&H bygge- og anlægsteknisk Ordbog,
henvender sig primært til ingeniør- og entreprenør-virksomheder med udenlandske aktiviteter,
industrivirksomheder inden for bygge- og anlægssektoren samt den offentlige sektor. Ud over et meget
stort detailindhold inden for branchens traditionelle emneområder har Bygge- og anlæg tillige en
betydelig dækningsgrad inden for emner som fysisk planlægning og miljø.
Uanset hvorledes du er beskæftiget med byggeri, vil du i Tysk Bygge- og anlægsteknik PRO finde
hjælp, når du har brug for at oversætte og forstå byggetekniske udtryk. For eksempel når du har brug
for at vide, hvad polsk forbandt, polystyrenskum, sivebrønd eller styrkeklasse hedder på tysk, eller hvad
Abbindewärme, gefalztes Türblatt og Hausfäule er for nogle størrelser.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 36.000

Tysk Informatik PRO
Tysk Informatik PRO, der tidligere er udgivet som L&H Informatik Ordbog, er uundværlig inden for det
informationsteknologiske område for alle, som benytter, udarbejder eller vedligeholder
brugervejledninger, homepages, opstillings-vejledninger, servicemanualer, software og websites.
Ordbogen vil ligeledes være et værdifuldt redskab for alle brancher, hvor digitaliseret datastyring og
proceskontrol er centrale emner.
I andre ordbøger vil du gå forgæves efter en samling af udtryk som accesmetode, boolesk logik,
hardwareinterface, masselager og rullegardinmenu. Samt fra tysk til dansk ord som Abfragesprache,
Beschleunigerkarte, geschachteltes Unterprogramm eller Rationalschrift.
Mange af opslagsordene er suppleret med en betegnelse af faglige tilhørsforhold og udgør ikke
detaljerede forklaringer. Således forudsætter brugen en vis indsigt i de relevante emnekredse.
Antal fagudtryk i alt: 19.000

Sidst opdateret: 24.01.2024