Skip to main content
DA / EN

Webcast: Scientific Data

På kollokviet præsenterede ansvarshavende redaktør Dr. Andrew Hufton NPGs nye produkt Scientific Data samt de tanker NPG har gjort sig i forbindelse hermed og som følge af forskningsaftageres og bevillingsgiveres stadigt stigende krav om fri adgang til forskningsresultater og dokumenterende forskningsdata.
Deltagerne på kollokviet var dekaner, institutledere og forskningsledere med særlig interesse for forvaltning af videnskabelige data.
Det er forventningen, at kollokviet vil bidrage med ny viden og inspiration, der kan indgå i fakulteternes og universitets videre politikdannelse inden for området.

Program:

Welcome

Bertil Dorch, Head of Library  (chair)

Scientific Data

Dr. Andrew Hufton, Managing Editor, Nature Publishing Group

Discussion

All

Sidst opdateret: 26.02.2018