Skip to main content

SDU's deltagelse i den nationale fejring af 200-året for H C. Ørsteds opdagelse af elektro-magnetismen

Ørstedudvalget

SDU’s Ørstedudvalg står for planlægningen af universitetets fejringsaktiviteter ifm. 200 året for Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen:

 • Lektor René Lynge Eriksen, Mads Clausen Instituttet
 • Professor Ulla Gro Nielsen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • Direktør Morten K. Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed
 • Forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen, Syddansk Universitetsbibliotek
 • Specialkonsulent Christina Guldfeldt Madsen, Syddansk Universitetsbibliotek
 • Bibliotekschef og lektor, Bertil F. Dorch (formand).

SDU’s H. C. Ørsted ambassadører:

 • Formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Professor, fhv rektor,  Jens Oddershede
 • Dekan for Det Tekniske Fakultet, Henrik Bindslev.

SDU’s H. C. Ørsted rollemodeller:

 • Dr. Christina Wegeberg, University of Basel
 • Videnskabelig assistent Elena Markoska, Mærsk McKinney Møller Instituttet
 • Project manager Kristine Wilhelm Lund, R&D A/S.

SDU’s Ørsted-udvalg bistås af blandt andre:

 • Outreachkoordinator Lilian Skytte, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • AC-Fuldmægtig Ulf Rasmussen, TEK Kommunikation
 • Specialkonsulent Allan Haurballe Madsen, Det Naturvidenskabelige Fakultet
 • Lektor Mads Toudal Frandsen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • Professor Johs. Nørregaard Frandsen, H. C. Andersen Centret.

Ørstedudvalget kan kontaktes via specialkonsulent Christina Guldfeldt Madsen:

E-mail: cm@bib.sdu.dk
Telefon: 65504679

Sidst opdateret: 19.02.2024