Skip to main content

Aktiviteter

"H.C. Ørsted og H.C. Andersen”

Aftenforedrag ved professor Johs. Nørregaard Frandsen
Afholdes i U45 på SDU, Odense. Dato: 22/10/2020, kl. 19:00 - 21:00
Digteren H.C. Andersen og naturvidenskabsmanden H.C. Ørsted blev nære venner. I udgangspunktet var det HC Andersen, der beundrede den 20 år ældre Ørsted og hans virke, men efterhånden kom de til gensidigt at inspirere hinanden. Skønt den ene altså repræsenterede fysikken og naturvidenskaben og den anden var digter og eventyrfortæller, så havde de meget store felter af fælles interesse. De var begge optaget af forestillingen om ånden og de skjulte kræfter i naturen. Ørsted så fysikken som en indgang til at forstå naturens og tilværelsens kræfter, mens Andersen så de samme muligheder i fantasien, så mens Ørsted arbejdede med videnskabelige forsøg, så arbejdede Andersen med historier, der kunne frigøre det skjulte.

Tilmelding er påkrævet og skal ske via dette link:
https://unf.dk/aktiviteter/2020-10-22/hc-oersted-og-hc-andersen

 

”Fra Ørsted til Higgs”

Aftenforedrag ved professor John Renner Hansen  
Afholdes i U45 på SDU, Odense. Dato: 05/11/2020, kl. 19:00 - 21:00

H.C. Ørsteds epokegørende opdagelse af sammenhængen mellem elektrisk strøm og magnetisme var startskuddet til en lang række andre opdagelser, som tilsammen beskriver relationerne mellem elektriske og magnetiske felter, og elektrisk ladning og elektrisk strøm. Maxwell samlede det hele i én samlet matematisk beskrivelse, som når den krydre s med den specielle relativitetsteori og kvantemekanik bliver til teorien om de elektrosvage kræfter. Først næsten 200 år efter Ørsteds opdagelse kunne man i 2012 med opdagelsen af Higgs-partiklen endeligt bekræfte den elektrosvage teori, der samler tre af naturens fire fundamentale kræfter, elektromagnetismen, den svage og den stærke kernekraft, under ét i Standardmodellen. Gravitationskraften mangler stadig at blive forenet med de øvrige kræfter, i en Teori om Alting. Foredraget gennemgår denne fantastiske udvikling og ser lidt ud i fremtiden.

Tilmelding er påkrævet og skal ske via dette link: 
https://unf.dk/aktiviteter/2020-11-05/fra-oersted-til-higgs

 

”Den anden Ørsted – nye perspektiver på H.C. Ørsteds liv og virke”

Foredrag v. Laura Søvsø Thomasen mag.art, ph.d.  
Afholdes i H.C. Ørsted-udstillingen, Universitetsbiblioteket. Dato: 12/11/2020 og 26/11/2020, kl. 15:00 - 16:00
De fleste kender H. C. Ørsted som elektromagnetismens opdager og ved, at han var en virksom naturforsker med interesser, som bredte sig til sprog, litteratur, filosofi og meget andet. Ørsteds skrifter og ideer som rækker ud over videnskaben er ikke helt så udførligt beskrevet og studeret, som meget af hans videnskab er. I dette foredrag skal vi dykke ned i Ørsted egne skrifter og vi tager et kig i Det Kgl. Biblioteks Ørsted-arkiv og ser på, hvad det sker, når en ung gørtler fra Aarhus skriver til Ørsted, hvad Ørsted mente om symmetri og hvordan han var med nål og tråd.
Der følges de gældende retningslinjer ifm. Covid-19 – husk bl.a. at holde god afstand.

Tilmelding er påkrævet og skal ske via disse links:
12/11/2020: https://sdu-dk.libcal.com/event/3603378
26/11/2020:https://sdu-dk.libcal.com/event/3603379

 

”H.C. Ørsted og farmacihistorien”

Aftenforedrag ved dr.pharm. Poul R. Kruse
Afholdes 
i U45 på SDU, Odense. Dato: 19/11/2020, kl. 19:00 - 21:00
Hans Christian Ørsted, der var uddannet som farmaceut, havde under studieophold i udlandet haft lejlighed til at se en opblomstrende industri, baseret på naturvidenskabelige undersøgelser. Efter Ørsteds opfattelse kunne et tilsvarende resultat opnås i Danmark ved forbedringer af undervisning og eksamen i naturvidenskaberne – for den farmaceutiske uddannelses vedkommende især i kemi. Efter flere initiativer fra Ørsteds side og senest tillige sammen med hans nære ven og medarbejder, William Christopher Zeise, blev der i 1828 indført en eksamensordning for den farmaceutiske kandidatuddannelse med fastlagte krav til art og omfang af de i eksamenen indgående fag. Herved blev farmaceutuddannelsen, der hidtil havde været en apotekeruddannelse, både en apoteker- og en kemikeruddannelse. Denne uddannelsesprofil videreførtes efter oprettelsen af Den Farmaceutiske Læreanstalt i 1892 og blev en væsentlig forudsætning for opstart og udvikling af en dansk lægemiddelindustri.

Tilmelding er påkrævet og skal ske via dette link:
https://unf.dk/aktiviteter/2020-11-19/h-c-oersted-og-farmacihistorien/

 

”Ørsteds ord”

Aftenforedrag ved professor emeritus Andrew Jackson og lektor emeritus Karen Jelved
Afholdes i U45 på SDU, Odense. Dato: 03/12/2020, kl. 19:00 - 21:00
Fra foredragsbeskrivelsen: Hans Christian Ørsted havde en livslang interesse for sprog. Hans første uddannelse i Rudkøbing blev leveret af en tysk parykmager og dennes kone, så Ørsted-brødrene lærte at læse og skrive på tysk. Frem for alt afspejles denne interesse i de mange nye ord, han introducerede på dansk både i sine videnskabelige afhandlinger og i sin poesi. De fleste danskere er godt klar over, at han opfandt ord som “ilt”, "brint”, og selvfølgelig “elektromagnetisme”, men det kan komme som en overraskelse, at ord som ”autoritetstro”, ”bramfri” og ”nærsyn” er også blandt hans ca. 2000 bidrag til det danske sprog. Denne forelæsning vil gennemgå baggrunden for Ørsteds sproginteresse og forbindelsen til hans naturvidenskabelige karriere. Vi vil se på samtidens reaktion på hans mange nydannelser og også kigge på nogle af de mindre heldige.

Tilmelding er påkrævet og skal ske via dette link:
https://unf.dk/aktiviteter/2020-12-03/oersteds-ord

Sidst opdateret: 19.02.2024