Skip to main content

Information til gymnasier

Vi har udarbejdet to små film om metoder, som kan benyttes i forhold til SRP/SOP-projektet:

Sådan er de videnskabelige metoder:  Tre eksempler på brug af videnskabelige metoder: 

De to videoer støtter op om fagkonsulenternes anbefaler, ”at man som elev løbende medtænker de faglige metoder, som disse anvendes i undervisningen i de enkelte fag, at man hertil overvejer styrker og svagheder ved sit fags metoder, at man løbende rådfører sig med sin underviser om ”hvordan man gør” i faget, og at man allerede i idéfasen til sit projekt og senere i problemformuleringsfasen gør sig tanker om de metoder og tilgange, som er fagligt relevante for sit projekts undersøgelsesområde”.

’På vej mod SRP’ er et samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitetsbiblioteket og SDU Studieservice i dialog med forskere og studerende. Projektet er udarbejdet af forskere og ansatte med lang erfaring fra gymnasieskolen.

Projektansvarlige:

Anne Bang-Larsen, Projektkoordinator, Institut for Kulturvidenskaber: E-mail: anneb@sdu.dk, mobil: 61999139
Mette Fentz Haastrup, gymnasiekoordinator, SDU's bibliotek. E-mail: mfeh@bib.sdu.dk

Sidst opdateret: 19.02.2024