Menu

Gæstestuderende på enkeltfag

Tag et 'fremmed' fag som en del af din uddannelse.

Hvis du ønsker at læse et enkelt fag eller kursus som udbydes på en anden uddannelse end den du er indskrevet på, kan du søge dit studienævn om at få godskrevet kurset som en meritgivende del af dine igangværende studier.

Studerende ved SDU (intern gæstestuderende)

Imødekommer studienævnet dit ønske, skal du sende forhåndsgodkendelsen til Registrering & Legalitet via www.sdu.dk/spoc. Du vil herefter få lov at følge kurset som gæstestuderende, såfremt der er ledige pladser, og du opfylder eventuelle adgangskrav. Studerende ved SDU vil modtage svar via deres studentermail.

Studerende fra andre uddannelsesinstitutioner (ekstern gæstestuderende)

Imødekommer studienævnet dit ønske, skal du udfylde det elektroniske ansøgningsskema, som du finder  her. I ansøgningen skal du uploade forhåndsgodkendelsen samt evt. dokumentation for adgangskrav.

I planlægningsfasen er det altid en god ide at tage kontakt til begge de involverede uddannelser. Dvs. både studiesekretariat eller faglig vejleder for det studium, du er indskrevet på, og studiesekretariat eller faglig vejleder for det fag eller kursus, som du ønsker at følge som gæstestuderende. Dit studienævn giver kun merit for et fag, hvis dets faglige indhold ligger inden for din studieordnings rammer. Vi anbefaler, at du søger studienævnet i god tid, da der kan være lang sagsbehandlingstid.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte Studieservice Sønderborg på 6550 1102 eller soenderborg-ukot@sdu.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. juni for kurser i efteråret og 1. november for kurser i foråret.

Bilag

  • Ansøger skal medsende dokumentation for sprog
  • Ansøger skal opfylde øvrigt adgangsgrundlag for uddannelsen
  • Ansøger skal, hvis søgt kandidatfag, medsende bevis for bacheloruddannelse
  • Ansøger skal medsende en forhåndsgodkendelse der ikke er ældre end 6 måneder
  • Ansøger skal medsende en indskrivningsbekræftelse fra egen institution

Hvis faget ikke bliver godkendt

Siger studienævnet nej til at meritgodkende faget eller kurset, kan du ofte betale for at følge kurset på Tompladsordning.

Enkeltfag på anden institution

Er du studerende på Syddansk Universitet og planlægger du at følge et fag eller kursus på en anden uddannelsesinstitution, skal du kontakte den pågældende uddannelsesinstitution for at høre nærmere om deres regler og indskrivningsprocedurer. Du skal søge dit studienævn (på SDU) om en forhåndsgodkendelse, som du skal vedlægge din ansøgning til den anden uddannelsesinstitution.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies