Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

 Når du har fuldført den sundhedsfaglige erhvervskandidatuddannelse, har du en solid akademisk profil med kompetencer til at håndtere nye opgaver inden for sundhedssektoren baseret på evidens.

Dine færdigheder og viden gør dig i stand til at behandle komplekse sundhedsfaglige udfordringer og spille en aktiv rolle i sundhedssektorens udvikling.

Uanset om du ender med at arbejde inden for projektarbejde, forskning, evaluering og kvalitetssikring eller undervisning, åbner uddannelsen døre til en bred vifte af karrieremuligheder inden for det sundhedsfaglige område.

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan anvende din uddannelse:

  • Ledelse eller undervisning på professionsbacheloruddannelserne.
  • Ledende stillinger inden for forskellige områder af sundhedssektoren.
  • Projekt- og udviklingsarbejde, herunder evalueringer nationalt og internationalt, både i offentligt og privat regi.
  • Deltagelse i tværfaglige forskerteams på kliniske afdelinger.
  • Udførelse af informations- og kommunikationsopgaver inden for og uden for sundhedssektoren, såsom informationsarbejde, sundhedskampagner og samarbejde med patientforeninger.
  • Sundhedsrelaterede stillinger som f.eks. projektleder eller projektansat i stat, regioner, kommuner og privat regi.