Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Den sundhedsfaglige erhvervskandidatuddannelse kvalificerer kandidaterne til en lang række ansættelser i den offentlige og private sektor.

Det kan f.eks. dreje sig om ansættelser:

  • som ledere og undervisere på uddannelsesinstitutioner på professionsbacheloruddannelserne
  • som ledere indenfor forskellige områder af sundhedssektoren
  • inden for projekt- og udviklingsarbejde, herunder evalueringsundersøgelser nationalt såvel som internationalt i offentligt og privat regi
  • i tværfaglige forskerteams på kliniske afdelinger
  • til sundhedsorienterede informations- og kommunikationsopgaver i og uden for sundhedssektoren (informationsarbejde, sundhedskampagner og patientforeninger)
  • i sundhedsrelaterede stillinger f.eks. som projektleder eller projektansat i stat, regioner, kommuner og privat regi.

Studiet giver dig kompetencer, færdigheder og viden, som muliggør, at du kan bidrage til udviklingen af sundhedssektoren og arbejde med komplekse sundhedsfaglige problemstillinger, hvad enten du kommer til at arbejde med projektarbejde, forskning, evaluering og kvalitetssikring eller undervisning. Der er mange muligheder med uddannelsen.