Skip to main content

På Den sundhedsfaglige erhvervskandidatuddannelse på SDU i Odense vil du blive præsenteret for nye vinkler på sundhed og sygdom til brug for udviklingen af den sundhedsmæssige velfærd i Danmark.

Der er nemlig stærk efterspørgsel efter sundhedsvidenskabelige kompetencer i sundhedssektoren. Dette gælder ikke mindst i undervisnings-, projekt-, leder- og udviklingsstillinger inden for sundhedssektoren.

Den sundhedsfaglige erhvervskandidatuddannelse er forankret i teorier og metoder inden for sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Den sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse lægger således vægt på det flervidenskabelige samt på forholdet mellem patient – og brugerperspektiver og samfundet.

Selvom undervisningssproget er dansk, så vil der på et af de første fag blive undervist på engelsk i en stor del af tiden og enkelte andre fag kan også have engelsksprogede undervisere. Litteraturen vil også ofte være på engelsk.

Derfor skal du læse...

  • Gå på et studie med samfundsrelevante og komplekse sundhedsfaglige problemstillinger
  • Få mulighed for at efterfølgende at arbejde med sundhed i den offentlige eller private sektor.
  • Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient.san (candidatus /candidata scientiarum sanitas). Den engelske betegnelse for uddannelsen er Master of Science in Health Science.