Skip to main content

På Den sundhedsfaglige erhvervskandidatuddannelse på SDU i Odense vil du blive præsenteret for nye vinkler på sundhed og sygdom til brug for udviklingen af den sundhedsmæssige velfærd i Danmark.

Der er nemlig stærk efterspørgsel efter sundhedsvidenskabelige kompetencer i sundhedssektoren. Dette gælder ikke mindst i undervisnings-, projekt-, leder- og udviklingsstillinger inden for sundhedssektoren.

Flervidenskabeligt studie

Den sundhedsfaglige erhvervskandidatuddannelse er forankret i teorier og metoder inden for sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Den sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse lægger således vægt på det flervidenskabelige samt på forholdet mellem patient – og brugerperspektiver og samfundet.

Undervisningssproget er dansk, men der kan være fag, hvor der bliver undervist på engelsk. Pensumlitteraturen vil primært være på engelsk og dansk.

Derfor skal du læse...

  • Da uddannelsen inddrager sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab får du et flervidenskabeligt perspektiv på samfundsrelevante og komplekse sundhedsfaglige problemstillinger.
  • Du kan under uddannelsen vælge at tage et projektorienteret forløb i samarbejde med en privat eller offentlig organisation. Du kan også vælge at tage et udlandsophold eller et prægraduat forskningsår.  
  • Du får mulighed for at efterfølgende at arbejde med sundhed i den offentlige eller private sektor. 

 

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

  • Du kan læse samtidig med, at du er i job, da uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år.
  • Du får den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.
  • Du skal enten være i relevant job minimum 25 timer ugentligt, have en relevant iværksættervirksomhed eller en selvstændig etableret virksomhed. For alle virksomheder gælder det, at de skal have et gyldigt dansk CVR-nummer.
  • Du skal ikke betale for uddannelsen, medmindre du kommer fra et land uden for EU/EØS eller fra Schweiz.
  • Du kan ikke få SU til uddannelsen.