Skip to main content
DA / EN

Om Den sundhedsfaglige erhvervskandidatuddannelse

Den Sundhedsfaglige erhvervskandidatuddannelse præsenterer nye perspektiver på sundhed og sygdom, som kan bidrage til at forbedre kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsnet.

Du kan læse erhvervskandidaten på SDU i Odense samtidig med, du er i job, da uddannelsen er tilrettelagt på deltid over fire år. 

Du får altså den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid. 

Bliv en nøglespiller i sundhedssektoren

Uddannelsen er skræddersyet til at imødekomme efterspørgslen på specialiserede kompetencer. Den ruster dig derfor med avancerede færdigheder og teoretisk forståelse, som er afgørende for at håndtere sundhedsudfordringer på en innovativ måde.

Uanset om du ønsker at fordybe dig i forskning, påtage dig ledelsesansvar eller bidrage til samfundets sundhedsmæssige udvikling, giver uddannelsen dig mulighed for at blive en nøglespiller inden for sundhedsvæsnet.

Integreret viden og helhedsorienteret forståelse

Den sundhedsfaglige erhvervskandidatuddannelse lægger vægt på at integrere viden fra forskellige videnskabelige discipliner såsom sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Uddannelsen fokuserer desuden på at analysere og forstå forskellige synsvinkler, erfaringer og behov fra både patienter og brugere af sundhedsvæsnet samt samfundsmæssige perspektiver.

Du bliver dermed uddannet til ikke kun at se på sundhed fra et individuelt perspektiv, men også at forstå det større billede af sundhed og sygdom i samfundet. Det vil styrke din evne til at deltage i og bidrage til sundhedsvæsnet på en mere nuanceret og helhedsorienteret måde.

Engagerende undervisning og globalt perspektiv

Vores engagement i din faglige udvikling og dygtiggørelse afspejler sig i en stimulerende undervisning, hvor du vil blive udfordret og inspireret. 

Undervisningen foregår primært på dansk, men der kan være fag, hvor undervisningen er på engelsk. Pensum omfatter primært litteratur på både engelsk og dansk.

Derfor skal du læse Den sundhedsfaglige erhvervskandidat:

  • Du får et flervidenskabeligt perspektiv på samfundsrelevante og komplekse sundhedsfaglige problemstillinger.
  • Du får viden og værktøjer, som kan bidrage til at forbedre  sundhedssystemets kvalitet og effektivtet.
  • Du får kompetencer til at udvikle, gennemføre og implementere ny viden i klinisk praksis.
  • Du får mulighed for at kombinere en klinisk karriere med en akademisk karriere - uden at forlade din arbejdsplads.
  • Du får færdigheder, som kan åbne døre til alsidig beskæftigelse inden for sundhedssektoren.

 

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

  • Du kan læse samtidig med, at du er i job, da uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år.
  • Du får den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.
  • Du skal enten være i relevant job minimum 25 timer ugentligt, have en relevant iværksættervirksomhed eller en selvstændig etableret virksomhed. For alle virksomheder gælder det, at de skal have et gyldigt dansk CVR-nummer.
  • Du skal ikke betale for uddannelsen, medmindre du kommer fra et land uden for EU/EØS eller fra Schweiz.
  • Du kan ikke få SU til uddannelsen.