Skip to main content

Kompetenceprofil

Cand.merc.aud.

Viden og forståelse

Kandidatuddannelsen i jura giver viden, som inden for retsvidenskabens område er baserert på den højeste internationale forskning. Kandidaten kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere relevante videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

En kandidat i jura kan anvende juridisk metode til at identificere og analysere komplicerede juridiske problemstillinger under hensyntagen til juraens nationale og internationale kontekst. Kandidaten kan anvende sin viden på komplekse problemstillinger og kan selvstændigt udvide sin viden.

Kandidaten har færdigheder til selvstændigt og systematisk at strukturere og analysere teoretiske og praktiske samfundsvidenskabelige problemstillinger, opstille og kommunikere løsningsforslag samt forholde sig detaljeret og kritisk til den præsenterede løsning. På baggrund af de foretagne analyser kan kandidaten endvidere opstille nye analyse- og løsningsmodeller.

Kandidaten kan mundtligt og skriftligt formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med kolleger, virksomhedens ledelse og det omgivende samfund. Kandidaten kan både individuelt og i samarbejde med andre arbejde målrettet og systematisk.

Kompetencer
En kandidat i jura kan målrettet og systematisk arbejde på tværs af juridiske dicipliner og styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer, som forudsætter nye løsningsmodeller.

Kandidaten kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og kan påtage sig professionelt ansvar samt indgå i ledelsesfunktioner. Kandidaten kan endvidere selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidatuddannelsen i jura giver kompetence til beskæftigelse i såvel den offentlige som den private sektor med løsning.

Sidst opdateret: 13.10.2022