Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i Jura skal du have en dansk bacheloruddannelse i Jura, samt skal du sideløbende være i relevant beskæftigelse eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed.

Relevant beskæftigelse eller relevant iværksættervirksomhed

Der er to måder, hvor du kan opfylde beskæftigelseskravet på:

 • Du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed med minimum 25 timer om ugen med relevante arbejdsopgaver.
 • Du er iværksætter med en relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers - eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

Eksempler på relevant beskæftigelse kunne være:
 • Ansættelse ved Politi- og Anklagemyndighed
 • Ansættelse i retssektoren, herunder domstole og advokatkontorer
 • Ansættelse i forvaltninger i stat, regioner eller kommuner
 • Ansættelse i HR-afdeling eller -funktion i den private eller offentlige sektor
 • Øvrig beskæftigelse hvor ansøger/den studerende har dokumenteret berøring med juridiske problemstillinger eller forvaltning
 • Ansættelse som socialrådgiver.

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået Dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i den motiverede ansøgning og dit CV, som du skal uploade i ansøgningsportalen. Din motiverede ansøgning og dit CV vil blive vurderet på baggrund af følgende områder:

 • Motivation: Begrundelse for, hvorfor vi skal optage netop dig og hvilke personlige egenskaber du mener er vigtige for at gennemføre uddannelsen
 • Fagspecifik viden: Relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden om eller indsigt i fagområdet
 • Kommunikation: Din evne til at formulere dig skriftligt
 • Indsigt i studiet: Du har sat dig ind i, hvad studiet indeholder, og hvad du ønsker at bruge uddannelsen til

For at søge skal du oprette en ansøgning i ansøgningsportalen. Du kan læse mere om, hvordan du søger her.

Relevante bilag

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Motiveret ansøgning hvor du reflekterer over viden, færdigheder og kompetencer opnået på din adgangsgivende bachelor.
 • Tro og love-erklæring. Du kan se eksempler på relevant beskæftigelse med basis i din adgangsgivende uddannelse, hvis du klikker på "Adgangskrav" ovenfor.
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse i offentlig eller privat virksomhed eller dokumentation for relevant iværksættervirksomhed

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS 

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. februar:

 • 15. oktober for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. september for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Optag Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 26.08.2021