Skip to main content
DA / EN

Om Uddannelsen 

Kandidatuddannelsen i Jura er for dig, der ønsker at arbejde med samfundets love og med, hvordan de anvendes i praksis.

På kandidatuddannelsen videreudvikler du de metodiske kompetencer, du har erhvervet på bacheloruddannelsen i Jura, og du får viden om og indsigt i en række juridiske specialdiscipliner.

Uddannelsens Opbygning

Du får mulighed for at arbejde i dybden med et eller flere områder af retsvidenskaben og kommer til at arbejde selvstændigt med at forstå og løse juridiske problemstillinger. Herudover har du mulighed for at præge din uddannelse i bestemte retninger ved at vælge mellem en lang række forskellige juridiske valgfag, hvoraf mindst et skal være engelsksproget.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet jurist er du kvalificeret til at søge ansættelse bredt på arbejdsmarkedet. Du kan f.eks. finde beskæftigelse i retssektoren som dommer eller advokat, i politiet, ved anklagemyndigheden og andre offentlige instanser, ligesom er der er mange karriereveje i det private erhvervsliv.

Adgangskrav og Ansøgning

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Jura skal du have en dansk bacheloruddannelse i Jura.

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, vil studienævnet vurdere, om du kan følge et eller flere suppleringskurser.