Skip to main content
DA / EN

Er du fysioterapeut, og ønsker du at supplere din viden om evidensbasering af den fysioterapeutiske praksis og opnå en kandidatgrad i dit fag? Eller er du specialeansvarlig inden for det fysioterapeutiske fagområde, og mangler du kompetencer til at kunne kvalitetssikre jeres praksis og arbejdsgange, til at kunne gennemføre projekter og til at kunne løfte den generelle kvalitet af jeres fysioterapeutiske praksis gennem en stadig inddragelse af den nyeste, forskningsbaserede viden?

Udvid dine kompetencer som fysioterapeut

I begge tilfælde er erhvervskandidatuddannelsen i fysioterapi netop den uddannelse, du skal søge, for at udvide dine kompetencer gennem. Uddannelsen henvender sig specifikt til fysioterapeuter, der ønsker at evidensbasere, kvalitetsudvikle og evaluere, fysioterapeutisk praksis.

Vær med til at sikre kvaliteten i fysioterapeutisk praksis

Fokus i uddannelsen er således på videnskabelige teorier og metoder for at kunne anvende forskningsresultater i praksis - og en høj grad af klinisk afprøvning af metoder til at sikre god kvalitet i fysioterapeutisk praksis, både inden for behandling, rehabilitering og patientrettet forebyggelse. 

Med uddannelsen vil du som fysioterapeut bl.a. kunne bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner, samt deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. Uddannelsen vil desuden kvalificere til at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for de fysioterapifaglige specialer i offentlige og private institutioner og virksomheder, samt i selvstændig praksis. Endelig vil dimittender fra kandidatuddannelsen i fysioterapi kunne påbegynde et ph.d.-forløb inden for det fysioterapeutiske område.

Derfor skal du læse...

  • Der er gode og alsidige jobmuligheder for færdiguddannede kandidater i fysioterapi. Størstedelen af de uddannede kandidater finder ansættelse indenfor hospitalsvæsenet, kommuner og den private sektor.
  • Som studerende på kandidatuddannelsen i Fysioterapi har du rig mulighed for at deltage i både faglige og sociale aktiviteter ud over selve studiet


Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

  • Du kan læse samtidig med, at du er i job, da uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år.
  • Du får den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.
  • Du skal enten være i relevant job minimum 25 timer ugentligt, have en relevant iværksættervirksomhed eller en selvstændig etableret virksomhed. For alle virksomheder gælder det, at de skal have et gyldigt dansk CVR-nummer.
  • Du skal ikke betale for uddannelsen, medmindre du kommer fra et land uden for EU/EØS eller fra Schweiz.
  • Du kan ikke få SU til uddannelsen.