Skip to main content

På erhvervskandidatuddannelsen i ergoterapi tilegner du dig den nyeste viden indenfor aktivitetsvidenskab, hverdags- og velfærdsteknologier, ergoterapi som redskab til sundhedsfremme samt evidensbasering og udviklingsmuligheder inden for fremtidens ergoterapi.

Du lærer også hvordan projekter designes, gennemføres, ledes og implementeres i en praktisk hverdag – og samtidig får du en uddannelse, der kan bruges på hele sundhedsområdet.

Uddannelsen giver dig ny udviklingsorienteret og praksisrelevant viden, færdigheder og kompetencer inden for det ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige felt, relateret til aktuelle sundheds- og samfundsmæssige forhold.

Erhvervskandidatuddannelsen i ergoterapi kombinerer alt dette med en stærk akademisk profil inden for videnskabelige metoder og du får de redskaber du skal bruge, for at kvalitetsudvikle og evidensbasere aktivitetsorienterede ergoterapeutiske og sundhedsfaglige teorier, redskaber og metoder.

Med uddannelsen vil du blive klædt på til at lede og udvikle fremtidens ergoterapi, samtidig med at du får redskaber, som du kan bruge generelt i stillinger indenfor det sundhedsfaglige område.

Derfor skal du læse...

  • Bliv klædt på til at lede og udvikle fremtidens ergoterapi.
  • Du får unikke karrieremuligheder ved at være særligt rustet til at varetage funktioner inden for: Sundhedsfremme og forebyggelse, habilitering, behandling, rehabilitering og palliation, ledelse, undervisning og rådgivning.

 

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

  • Du kan læse samtidig med, at du er i job, da uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år.
  • Du får den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.
  • Du skal enten være i relevant job minimum 25 timer ugentligt, have en relevant iværksættervirksomhed eller en selvstændig etableret virksomhed. For alle virksomheder gælder det, at de skal have et gyldigt dansk CVR-nummer.
  • Du skal ikke betale for uddannelsen, medmindre du kommer fra et land uden for EU/EØS eller fra Schweiz.
  • Du kan ikke få SU til uddannelsen.