Skip to main content
DA / EN

Om erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi

Erhvervskandidatuddannelsen i Ergoterapi giver dig ny og praktisk anvendelig viden inden for ergoterapi og aktivitetsvidenskab, som imødekommer aktuelle behov og udfordringer i sundhedssektoren og samfundet.

Du kan læse erhvervskandidaten på SDU i Odense samtidig med, du er i job, da uddannelsen er tilrettelagt på deltid over fire år. 

Du får altså den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.

Du får praktisk viden og akademisk dygtighed

På erhvervskandidatuddannelsen i ergoterapi tilegner du dig den nyeste viden indenfor aktivitetsvidenskab, hverdags- og velfærdsteknologier, ergoterapi i relation til sundhedsfremme samt evidensbasering og udviklingsmuligheder i forhold til fremtidens ergoterapi. 

Du bliver uddannet til  at anvende videnskabelige metoder, som er essentielle for kvalitetsudvikling og evidensbasering af ergoterapeutisk praksis. Det indebærer, at du lærer at udvikle, afprøve, evaluere og implementere aktivitetsbaserede ergoterapeutiske interventioner, der er videnskabeligt underbyggede og effektive.

Du får desuden kompetencer til at designe, gennemføre, lede og implementere både større og mindre projekter i praksis. 

Uddannelsen giver dig et stærkt akademisk fundament samt mulighed for at kombinere praktisk erfaring med teoretisk indsigt.

Du kan være med til at forme fremtiden

Med en erhvervskandidatuddannelse i ergoterapi bliver du klædt på til at lede og udvikle fremtidens ergoterapi, samtidig med at du får redskaber, du kan bruge generelt i stillinger inden for det sundhedsfaglige område.

Uddannelsen vil også gøre dig til en værdifuld bidragsyder i tværfaglige teams, hvor du kan bringe din ekspertise i spil for at løse komplekse sundhedsproblemer.

Uanset om du ønsker at fokusere på ergoterapeutisk praksis, undervisning eller forskning vil en erhvervskandidat i ergoterapi give dig et solidt grundlag for at gøre en forskel.

Hvad fører uddannelsen til?

Som erhvervskandidat i ergoterapi har du en stærk akademisk profil med kompetencer til at løse kendte og nye arbejdsopgaver i praksis på et evidensbaseret grundlag.

Derudover har du specialiserede færdigheder, som ruster dig til at varetage funktioner i offentligt og privat regi inden for:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Habilitering, rehabilitering og palliation
 • Dokumentation og kvalitetsudvikling 
 • Projektplanlægning og koordinering 
 • Ledelse 
 • Undervisning 
 • Rådgivning og tværfagligt samarbejde
 • Forskning

Eksempler på beskæftigelse efter endt uddannelse kunne være:

 • Udviklingsterapeut 
 • Klinisk specialist i ergoterapi
 • Ledende terapeut
 • Projekt-/procesleder
 • Uddannelses- og undervisningsstillinger

Uddannelsen giver dig desuden forudsætningerne for at påbegynde en ph.d., hvor du kan uddybe din viden og bidrage til ergoterapifagets udvikling samt engagere dig i tværfaglig forskning både nationalt og internationalt.

Erhvervskandidaten i Ergoterapi giver dig:

 • Relevant og praktisk viden: Uddannelsen giver dig praktisk anvendelig viden, der er designet til at imødekomme aktuelle behov og udfordringer i sundhedssektoren og samfundet.
 • En stærk akademisk profil: Du får et solidt akademisk grundlag, som balancerer  teoretisk indsigt, praktisk erfaring og anvendelse af videnskabelige metoder.
 • Kompetencer til fremtiden: Uddannelsen udstyrer dig med færdigheder til at designe, lede, og gennemføre sundhedsfremmende projekter og initiativer, hvilket gør dig til en aktiv bidragsyder til sundhedssektoren.
 • Flere karriereveje: Uddannelsen forbereder dig til en bred vifte af roller i sundhedssektoren - fra klinisk praksis til ledelse, forskning eller sundhedspolitik - og giver dig muligheden for at bidrage væsentligt til at forme fremtidens sundhedstilbud.
 • En fleksibel studieform: Uddannelsen udbydes på deltid over fire år, så du kan kombinere studierne med dit job, hvilket giver en stor fleksibilitet og mulighed for at anvende din læring i praksis parallelt.

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

 • Du kan læse samtidig med, at du er i job, da uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år.
 • Du får den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.
 • Du skal enten være i relevant job minimum 25 timer ugentligt, have en relevant iværksættervirksomhed eller en selvstændig etableret virksomhed. For alle virksomheder gælder det, at de skal have et gyldigt dansk CVR-nummer.
 • Du skal ikke betale for uddannelsen, medmindre du kommer fra et land uden for EU/EØS eller fra Schweiz.
 • Du kan ikke få SU til uddannelsen.