Skip to main content

Studiestart

1. september

Campus

Uddannelsen udbydes på SDU Kolding.

Ansøgningsfrist

1. marts  for optagelse 1. september.

Antal pladser til 1.september 2023

50 pladser

Varighed af uddannelsen

Normalstudieplanen inkluderer en ECTS belastning på 30 ECTS pr. år afhængigt af fagenes størrelse og afholdelse i efterårs/forårssemestre.

Studieaktivitet

Er du indskrevet på en 120 ECTS ramme (med eksempelvis en HA baggrund) skal du have afsluttet uddannelsen senest 4,5 år efter studiestart. Er du indskrevet på en 140 ECTS ramme (med HD-R eller HD-F baggrund) skal du have afsluttet uddannelsen senest 5 år efter studiestart.

Du skal bestå prøver på min 20 ECTS pr. studieår.

Undervisningen

Undervisningen foregår som udgangspunkt i dagtimerne. 

Undervisningen er opbygget således, at der for ét fag er undervisning én dag om ugen.

For de introducerende erhvervsøkonomiske fag er disse placeret på uddannelsens 1-4 semester med en ECTS belastning pr. semester på 5 ECTS (se under uddannelsens opbygning). 

Økonomi

Erhvervskandidatuddannelsen er ikke belagt med deltagerbetaling. Du kan dog ikke oppebære SU.

Eksamen

Eksamen følger de almindelige regler for eksamensafholdelse for heltidsuddannelserne på SDU.

Specifikationer omkring de enkelte eksamener fremgår af fagbeskrivelserne.

 

Muligheder for overgang mellem de forskellige cand.merc.aud. uddannelsesforløb:

 

Skift fra erhvervskandidat til cand.merc.aud. heltidsforløb:

Skulle du være i den situation, at du ikke længere opfylder kravet til beskæftigelse, vil universitetet automatisk tilbyde dig at blive overflyttet til heltidsforløbet fra førstkommende semesterstart.

Skift fra cand.merc.aud. heltid til erhvervskandidaten:

Får du relevant beskæftigelse under dit heltidsstudium og derfor er interesseret i at skifte over til erhvervskandidatuddannelsen, skal du søge dette som et almindeligt optag, dvs. fra næstkommende optag pr. 1.september det næstkommende år.