Skip to main content
DA / EN

Når du vælger Erhvervskandidatuddannelsen i revision, kan du læse uddannelsen som et deltidsforløb og strække uddannelsen i op til 4 år.

 

Du tilmelder dig fag for et semester ad gangen. I menupunktet uddannelsens opbygning kan du se vores anbefalede forløb for opbygningen af erhvervskandidatuddannelsen.

 

Teori og praksis

Vores erfaring med at uddanne studerende, der allerede arbejder i revisionsbranchen, afspejler sig  i vores tilgang til undervisningen. Vi udnytter samspillet mellem det teoretiske studium og den faglige praksis, som du er en del af. Vi har en videnskabelig og teoretisk tilgang til den viden, de færdigheder og de kompetencer, du som revisor skal trække på i dit professionelle virke. Den tilgang sætter vi i spil sammen med dig og din erfaring.

Både som studerende på erhvervskandidatuddannelsen og som studerende på fuld tid udvikler du dermed evnen til at reflektere over de metoder og løsninger, som du anvender, når du løser dine arbejdsopgaver. Og hos din arbejdsgiver kan du bidrage med nye perspektiver på de opgaver, du varetager i virksomheden.

 

Undervisning

Undervisningen opbygger og udvikler din forståelse for den teori og de metoder, der ligger til grund for de løsninger, du vælger, når du reviderer eller udfører rådgivningsopgaver. Det har vi fokus på i undervisningen samtidig med, at vi har fokus på, at du skal kunne anvende og håndtere denne viden i en praktisk hverdag.

Vi arbejder med en pædagogisk tilgang til vores undervisning, hvor vi inddrager dine praktiske erfaringer i arbejdet med og forståelsen af teorien, hvad enten det drejer sig om revisionsteori, internationale regnskabsstandarder eller skatteretlig regulering.

Du får indflydelse på indholdet af undervisningen med dine bidrag i form af cases og erfaringer fra praksis, som kan danne udgangspunkt for den teori, som skal diskuteres og forstås i undervisningen.