Skip to main content
DA / EN

Kompetenceprofil

Særligt fokusområde for profilen Økonomi- og processtyring

Profilens fokusområde er rettet mod opgaver om økonomi- og processtyring i private virksomheder. Kandidaten har viden indenfor følgende områder: Strategi, Økonomistyring, Controlling og ledelsesprocesser, Supply Chain Management samt Produktionsstyring. Kandidaten har desuden viden om og færdigheder i at vurdere egnetheden af de anvendte styringsværktøjer samt i at udvikle og tilpasse disse løbende til styringsopgaver. Dertil kommer viden om og færdigheder i avanceret videnskabelig metode for tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser. Kandidaten har opnået kompetencer i at definere og gennemføre opgaver, der med afsæt i stillingtagen til virksomhedens strategi udmøntes i udvikling af forretningsprocesser og økonomisk styring. Endelig har kandidaten kompetence i at definere og gennemføre egen læring gennem selvstændigt arbejde med erhvervskandidatprojekt og kandidatspecialet.

Alle profiler i Erhvervskandidat (Master degree) i erhvervsøkonomi deler den samme generelle kompetenceprofil. Hver profil har derudover et givet fokusområde, hvor de studerende indenfor dette vil få speciel viden, færdig og kompetencer (for den aktuelle profil er dette beskrevet ovenfor)

Nedenfor den generelle kompetenceprofil for Erhvervskandidat (Master degree) i Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Generel kompetencebeskrivelse for Erhvervskandidat I Erhvervsøkonomi, cand.merc.

 

Viden og forståelse

En kandidat i erhvervsøkonomi, cand.merc. har viden, som inden for profilens område er baseret på den højeste internationale forskning. Kandidaten kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere relevante problemstillinger.

Færdigheder

Kandidaten kan udvælge og anvende avancerede videnskabelige metoder og teorier til indsamling af data og foretage komplekse analyser af virksomhedens forhold og opstille nye analyse- og løsningsmodeller. Kandidaten kan formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med kolleger, virksomhedens ledelse og omgivelser.

Kompetencer

En kandidat i erhvervsøkonomi kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige samt selvstændigt igangsætte og gennemføre samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar under overvejelse af etiske og omverdenmæssige konsekvenser. Kandidaten kan tage ansvar for egen faglig udvikling. Kandidaten har kompetence til beskæftigelse i den offentlige og den private sektor til løsning af ledelses- og specialistopgaver.

 

Sidst opdateret: 22.01.2024