Skip to main content
DA / EN

Varighed af uddannelsen

Erhvervskandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi er opbygget som en deltidsuddannelse, sådan at du kan fuldføre uddannelsen indenfor den dobbelte tidsramme i forhold til kandidatuddannelsen på heltid. 

Uddannelsen er på 120 ECTS svarende til en kandidatuddannelse. Normalforløbet er på 4 år, og du skal have afsluttet den senest 4,5 år efter studiestart.

Studieaktivitet

Du skal have bestået mindst en prøve i en sammenhængende periode på et år.

Normalt vil der være 1 til 2 fag i normalforløbet for en specifik profil pr. semester svarende til 10- 20 ECTS (svarende til gennemsnitligt 15 ECTS pr. semester).

Undervisning

Undervisningen foregår i dagtimerne.

Undervisningen foregår som udgangspunkt dansksproget på de fleste af uddannelsens fag, der kan dog være enkelte fag, der undervises engelsksproget.

Undervisnings- og eksamenssprog vil altid fremgå af fagbeskrivelsen.

Opbygning af uddannelsen

For at give en fælles identitet til erhvervskandidaten i Erhvervsøkonomi har alle profiler på uddannelsens første år to fagområder, der er obligatoriske.
Videnskabelig metode, 10 ECTS, der sikrer dig evne til videnproduktion på højt niveau.
Strategi, 10 ECTS, der sikrer dig et forretningsorienteret helhedsblik på virksomhedens udviklingsmuligheder og samspillet mellem virksomhedens forskellige funktioner og omgivelser.

Fagene Videnskabelige undersøgelsesprocesser, Erhvervskandidatprojektet samt Strategi, er placeret på studiets første studieår for at sikre en sammenhængende progression i uddannelsesforløbet og fælles opstart på campus.

Valg af profil

Du starter med at søge optagelse på erhvervskandidat i erhvervsøkonomi, og du skal senest på uddannelsens 2. semester foretage valg af erhvervskandidatprofil.

Valg af erhvervskandidatprofil giver dig mulighed for gennem fagindholdet at målrette din erhvervskompetence.

Økonomi

Erhvervskandidatuddannelsen er ikke belagt med deltagerbetaling. Du kan dog ikke oppebære SU.

Eksamen

Eksamen følger de almindelige regler for eksamensafholdelse for heltidsuddannelser på SDU.

 

Mulighed for overgang til og fra Erhvervskandidatforløbet til heltidsforløb

Du skal under hele studieforløbet opretholde den relevante beskæftigelse eller iværksættervirksomhed.

Hvis du under studiet skulle skifte arbejdsgiver eller overgå fra iværksætter virksomhed til anden relevant beskæftigelse, skal du ansøge SDU om godkendelse af, at den nye beskæftigelse fortsat er relevant i forhold til indskrivning på erhvervskandidaten i Erhvervsøkonomi.

Skulle du være i den situation, at du ikke længere opfylder krav til beskæftigelse (min 25 timer pr. uge i gennemsnit), vil universitetet automatisk tilbyde dig at blive overflyttet til heltidsuddannelsen, cand.merc. og aktuel heltidsprofil.

Skiftet vil ske fra førstkommende semester.

Er du indskrevet på heltidsforløbet af cand.merc. og får relevant beskæftigelse, har du mulighed for at søge over på erhvervskandidaten. 
Dette skal du søge som et almindeligt optag /overflytning, dvs. fra næstkommende optag 1. september det næstkommende år.