Skip to main content

Samarbejde med forskere

Vil din virksomhed i gang med et samarbejde med en eller flere forskere på SDU, har I flere muligheder. 

Samfinansieret forskning 

En virksomhed kan vælge at samfinansiere et forskningsprojekt med universitetet. Altså er forskningen er medfinansieret af virksomheden, som har en strategisk interesse i samarbejdet. 

Projekterne skal have videnskabelig interesse og relevans for SDU.

Forskningsprojektet kan være medfinansieret af offentlige midler, som for eksempel Innovationsfonden. Forskeren har ret til at publicere egne resultater. Dog kan det aftales, at offentliggørelse udsættes, indtil virksomheden har beskyttet resultaterne. 

Virksomheden har efterfølgende mulighed for at købe eller licensere universitetets andel af rettighederne til resultater skabt i projektet.

Rekvireret forskning

En virksomhed kan også vælge at lave rekvireret forskning, hvor universitetet udfører specifikke opgaver for virksomheden mod betaling på markedsvilkår. Dette kaldes også kontraktforskning.

Publicering sker kun efter aftale med virksomheden, som også har mulighed for at afvise publikation. Som del af kontrakten overgår alle rettigheder til resultater skabt i projektet til virksomheden.

SDU laver også myndighedsbetjening, hvor forskere rådgiver, forsker eller indgår i beredskab for offentlige myndigheder. 

Det gælder for eksempel Retsmedicinsk Institut og Statens Institut for Folkesundhed.

Samarbejde i forskningsprojekter

Hvis en virksomhed ønsker at udveksle viden med en forsker om et specifikt forskningsprojekt, hjælper vi med at udarbejde en non-disclosure agreement som det første skridt.

Aftalen sikrer, at virksomhed og forsker behandler udvekslet information fortroligt. 

Kontakt os

Er du i tvivl om, hvilken mulighed der passer bedst til din virksomhed?

Eller søger du samarbejde inden for bestemte forskningsområder, men ved du ikke, hvilke forskere du skal henvende dig til?

Kontakt SDU RIO på sdu-samarbejde@sdu.dk  og få mere information eller hjælp til at finde frem til de rette forskere. 

Viden til din virksomhed

Universiteterne i Danmark arbejder for, at deres viden kan komme samfundet til gavn. Find ud af, hvordan det foregår.

Læs om de forskellige samarbejder

Myndighedsbetjening

Læs om de danske universiteters myndighedsbetjening på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Læs om myndighedsbetjening

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 07.06.2023