Skip to main content

SDU-studerende vil bruge alger i fødevarer

To studerende fra naturvidenskab vil dyrke alger til brug i fødevarer. Håbet er at kunne effektivisere fødevareproduktionen, så den ikke behøver fylde så meget som i dag

“Vores idé er, at vi vil tage en forholdsvis undersøgt mikroalge, og forsøgeat få nogen til at lave madvarer ud af den”

Sådan beskriver Kenneth Zipfel selv virksomheden ZN Foods, som han harstiftet sammen med studiekammerarten Marc Klintenberg.

De er begge i gang med deres bachelor i hhv. biologi og kemi. Ideen opstod hos de to iværksættere efter innovationsprojekt på naturvidenskab.

“Vi endte i gruppe sammen og besluttede os for, at vi gerne ville arbejdevidere med den idé vi fik til innovationsprojektet,” forklarer Kenneth Zipfel.

Det nyskabende bag virksomheden er, at der ikke skal bruges storelandarealer til at dyrke algerne. Dermed er det langt mere pladsbesparendeend almindeligt landbrug.

Startup Station har været altafgørende

Til dagligt arbejder Kenneth Zipfel og Marc Klintenberg med deres startup i SDU’s Startup Station, og det har været en afgørende mulighedfor de to iværksættere.

“Det her projekt var ikke blevet til noget overhovedet, hvis ikke vi havdehaft Startup Station,” siger Kenneth Zipfel og fortsætter:

“Vi får hjælp til at opstille nogle målsætninger for vores projekt og ikkemindst mulighed for at deltage i forskellige arrangementer, hvor vi harhaft mulighed for at komme i kontakt med folk der kunne hjælpe os videre med projektet.”

 

Redaktionen afsluttet: 14.05.2018