Skip to main content
Iværksætteri

Iværksætter vil hjælpe patienter med at finde behandling

Julian Barker driver Intercare, som er ved at skabe en portal, der skal gøre det nemmere for patienter at finde behandling på privathospitaler. Julian greb chancen, da han fik mulighed for at komme i praktik i sin egen virksomhed.

Af Stine Charlotte Saltofte Hansen, , 21-04-2020

Hvis patienter støder på lange ventelister i det offentlige sundhedsvæsen, må de søge behandling på andre hospitaler.

Iværksætter Julian Barker har opdaget, at det er svært for patienterne at finde ud af, hvor de skal finde nye behandlingsmuligheder. Det vil han gøre noget ved.

Hans virksomhed Intercare er ved at udvikle en portal, som hjælper patienter med at få større indsigt i deres muligheder, så de bedre kan tage hånd om deres egen behandling.

- Patienternes vej til private hospitalsydelser er unødvendig svær, og derfor vil vi skabe et værktøj, der hjælper patienter med at finde information om behandlinger, som matcher deres behov, forklarer Julian Barker, der læser en bachelor i International Business på SDU.

God opbakning til ideen 

Før Intercare gik i gang med at skabe portalen, præsenterede Julian Barker sin ide for en række eksperter i sundhedssektoren og for privathospitalerne.

Der var god opbakning.

- Vores mål er at skabe en platform, der gør en psykisk tyngende og svær proces lettere for patienterne. En platform, som privathospitaler også har incitament til at benytte, fordi de vil kunne mærke den øgede eksponering på bundlinjen.

Praktik i egen virksomhed

Iværksætteren har det seneste år brugt en stor del af sin tid på Intercare og stiftede et anpartsselskab, da han fik en partner i virksomheden. 

I femte semester gik han i praktik i sin egen startup. I praktiktiden deltog han i en række ”Startup i Praksis”-workshops, der bød på viden om alt fra marketing og projektstyring.

- I løbet af mit praktikforløb voksede virksomhedens team fra fire til otte udviklere, og noget af det, jeg tog med mig fra de forskellige workshops, var et større fokus på at uddelegere opgaver og på at strukturere udviklingsprocesser med henblik på at øge produktiviteten, forklarer Julian Barker. 

Udover at Julian selv har været i praktik i sin virksomhed, beskæftiger han også mange praktikanter, så hans fokus har flyttet sig fra udvikling til ledelse.

Hvad er Startup i Praksis?

  • Startup i Praksis lægger op til, at studerende går i praktik i deres egen startup, når de skal i praktik i løbet af uddannelsen.
  • Projektet Startup i Praksis er støttet af EU og drevet af Fonden for Entrepreneurskab i samarbejde med de danske universiteter.
  • Målet er at få langt flere til at finde det attraktivt at blive ansat i en startup eller selv gå iværksættervejen.
  • Læs mere om Startup i Praksis - eller kontakt forretningsudvikler Jannek Solgaard på jsol@sdu.dk for at høre mere om muligheden.

Mindsettet ændrer sig 

Noget af det, Julian har lært ved at drive sin egen virksomhed, er, hvordan han selv har mulighed for at påvirke verden. 

- Ens mindset ændrer sig. Jeg tror, det er normen at tænke, at verden er, som den er, og det er begrænset, hvor meget man kan påvirke miljøet omkring en. Det er noget, man lærer at lægge fra sig, når man driver en virksomhed, og når man forsøger at skabe noget nyt.  

Intercare skal i 2020 starte et pilotprojekt for at se, om ideen holder i virkeligheden. Danske privathospitaler skal prøve platformen gratis, og danske patienter skal gøres opmærksomme på den nye mulighed. På sigt er markedet hele Skandinavien. 

Førsteprioriteten for virksomheden er nu at få samlet et netværk af privathospitaler, så patienterne kan finde tilstrækkeligt med behandlingsmuligheder på portalen, når den skal testes.

Intercare har modtaget 75.000 kroner i fondsmidler fra henholdsvis Møllerens Fond og Mikrolegatet fra Fonden for Entreprenørskab.

Startup i Praksis i SDU Entrepreneurship Labs

  • Startup i Praksis-forløbets workshops finder sted i SDU Entrepreneurship Labs, som er universitetets iværksættermiljø. Her færdes studerende, som starter virksomhed under studierne.
  • Under Startup i Praksis er du også tilknyttet SDU Entrepreneurship Labs.
  • Her fnder du blandt andet sparring med forretningsudviklerne, gratis kaffe og kontorpladser og muligheden for at booke mødelokaler.
  • Læs mere om SDU Entrepreneurship Labs - eller kontakt forretningsudvikler Jannek Solgaard på jsol@sdu.dk for at høre mere om muligheden. 
Redaktionen afsluttet: 21.04.2020