Skip to main content
Intro MCI Insights #6

Succesen overgår optimismen

2019 var et fremragende år for Mads Clausen Instituttet. Først og fremmest er antallet af studerende steget på vores uddannelser. Rent faktisk tiltrak vi over dobbelt så mange studerende på elektronik-uddannelserne som forventet – det på trods af særdeles optimistiske prognoser.

Også antallet af medarbejdere er stødt stigende, både i Sønderborg og Odense, hvor det er lykkedes os at tiltrække en lang række internationale topforskere. Dette betyder, at Mads Clausen Instituttet står særdeles stærkt i forhold til publicering af videnskabelige artikler, men endnu vigtigere, at vi har forskere i international topklasse, der kan trække på stærke netværk verdenen over.

Disse netværk kommer i sidste ende virksomheder i regionen til gode, for på Mads Clausen Instituttet har vi forpligtet os til at deltage aktivt i samfundet. Vi spreder den viden, som vi får gennem vores forskning, og vi deler den med samfundet.

I denne udgave af MCI Insights kan du læse om, hvordan vores ph.d.-studerende David Grube Hansen har forsket intensivt i, hvordan SMV’er kan drage nytte af automatisering og Industri 4.0, samt hvordan han har udviklet et unikt værktøj, som kombinerer simulering med virtual reality, der kan komme virksomheder til gode.

Du kan også læse om kommende arrangementer som vores forårsreception og Business Lunch.  

God læselyst!

Horst-Günter Rubahn

Ansvarlig for siden: Mads Clausen Instituttet

Redaktionen afsluttet: 22.02.2020