Skip to main content
DA / EN

Forskningssamarbejde - hvordan fungerer det?

Virksomheder, der har en strategisk interesse i et specifikt emne, kan medfinansiere et forskningsprojekt med SDU. Projektet skal være af videnskabelig interesse og relevans for SDU.

Forskeren bibeholder retten til at offentliggøre egne resultater. Dog skal der indgås en aftale, der fastslår, at offentliggørelsen udsættes, indtil virksomheden har beskyttet resultaterne. Virksomheden har derefter mulighed for at købe eller licensere SDU’s andel af de juridiske rettigheder på resultaterne, der fremgår af projektet.

Forskningsprojektet kan være medfinansieret via offentlig støtte, som fx fra Innovationsfonden eller EU støtteprogrammer.

Læs mere om dine muligheder og betingelserne:

Forskningssamarbejde

Virksomheder søger, sammen med SDU og evt. yderligere parter, offentlige eller private fonde om finansiering til deres projekt. SDU understøtter ansøgningsprocessen.

Omkostninger
Parterne betaler selv for omkostningerne, der indgår som medfinansiering

Kontrakt
Samarbejdsaftale (samfinansieret forskningssamarbejde), fondsbevilling, valgfri DNA

Resultater
Parterne beholder egne produkter, IPR og publiceringsrettigheder. Licens/køb/udsættelse af offentliggørelse kan aftales

SDU udfører specifikke forskningsopgaver for virksomheden mod betaling på markedsvilkår.

Omkostninger
Virksomheden betaler for ydelsen på markedsvilkår

Kontrakt
Samarbejdsaftale, valgfri fortrolighedserklæring

Resultater
Alle rettigheder i projektet tilhører virksomheden. Publiceringsrettigheder kan aftales

Virksomheden ansætter en erhvervs-ph.d. som en fuldtidsansat i tre år, vejledt af SDU og virksomheden. En postdoc kan ansættes i en kortere periode. Tilskud fra Innovationsfonden kan være mulig.

Omkostninger
Lønnen er aftalt mellem virksomhed og erhvervs-ph.d./postdoc

Kontrakt
Medarbejderkontrakt, ph.d./postdoc-aftale med SDU

Resultater
Virksomheden ejer resultaterne, som erhvervs-ph.d.'en eller postdoc'en opnår (delvist)

Kontakt

Har du spørgsmål til forskningssamarbejde, kontakt gerne vores innovationskonsulent

Frank Jürgensen
juergensen@tek.sdu.dk
T   6550 1286

Frederik Gottlieb
frede@tek.sdu.dk
T   6550 1618

Sidst opdateret: 12.07.2023