Skip to main content
DA / EN

Simulering af processer og anlæg

Computersimulering af produktdesign og planlægningsprocesser, anlægs- og produktionsceller samt driftsprocesser til optimering af produktions- og logistikfaciliteter

Emneord og anvendelser

Emneord
PLM, simulering, digitale tvillingeløsninger, fabriksdesign, lean-automatisering, kollaborative robotter, stokastisk og konstant simulering.

Anvendelser
Forarbejdnings- og montagefabrikker; high-mix, low-volume-fremstillingssystemer (HMLV), mekatronikprodukter og fremstilling af disse, systemer til logistikbranchen herunder serviceleverandører (hospitaler, lufthavne, fragtfirmaer etc.).

Profil

Computersimulering (stochastic discrete event and continuous models) er et effektivt redskab til design og optimering i fremstillingen af logistikfaciliteter, da en computermodel kan udføre og visualisere løsninger til brug i detaljerede analyser og optimeringer.

MCI anvender diverse værktøjer, men det vigtigste er Siemens PLM (Product Life Cycle Management), som er software, der kan bruges lige fra produktdesign til produktionsplanlægning. Her arbejder vi med NX CAD til komponent- og montagetegninger og line-designer til at designe fabrikslayoutet. PLM-værktøjerne anvender Teamcenter som datalagring til integration af software-værktøjer og til at sikre arbejdsgangen fra formgivning til drift.

Ved hjælp af Mechatronics Concept Designer kan vi formgive nyt produktionsudstyr. Computersimulering gør det muligt for os at simulere hele produktionsanlægget eller en produktionscelle med robotter, menneskelige operatører, doseringssystemer etc.

I produktionsanlæggets simuleringsmodeller kan vi udføre eksperimenter med produktionssystemet uden større omkostninger og risici og efterfølgende analysere præstationsmålinger som kapacitetsudnyttelse, gennemløbstider samt lokalisere flaskehalse.

Ved hjælp af processimulering kan vi i detaljer analysere de arbejdsopgaver, som menneskelige operatører udfører i samarbejde med maskiner, så vi kan udvikle den optimale celle-layout. Ved påvisning af kollision, genererer og tester vi robotprogrammerne direkte, etc.

Vi kan koble VR til simuleringsværktøjerne og dermed træde ind i den endnu uopførte fabrik og afprøve arbejdet ved en kommende arbejdsstation. Simuleringsmodellerne kan bruges som digitale tvillingeløsninger ved at integrere dem i det fysiske produkt eller produktion og således til enhver tid udføre nye eksperimenter og optimeringer i det virtuelle miljø uden større risici.


Serviceydelser

Konstruktions- og udviklingsudstyr samt fremtidens fabrik

  • Design og simulering af nye automatiseringsløsninger.
  • Teknisk opbygning og afprøvning af fremtidens fabrik.
  • Lean automatisering – automatisering med et menneskeligt anstrøg.
  • Simulering af fabrikslayout.
  • Kollaborativ fabriksdesign med industrielle partnere.
  • Optimering af materialemængde.
  • Design, visualisering og test af kollaborative robotceller.
  • Udvikling af digitale tvillingeløsninger til at tilslutte fysiske produkter og produktionssystemer.

Laboratorier og udstyr

Innovationslab – Den Smarte Fabrik og VR/AR facilitet

I vores laboratorier har vi avancerede simuleringsværktøjer til forskellige formål. Den Smarte Fabrik er en del af Innovationslab og er en legeplads for forskere, der gør det muligt for os at præsentere de simuleringsløsninger og en reel produktionsfacilitet i lille målestok, som vi anvender til demonstration og test af digitale tvillingeløsninger.

Den kollaborative datatabel, også kaldet ’DTM-modul’, muliggør simulering for personer, der ikke er simuleringseksperter, fordi eksperimenter med fabriksanlægget udføres på en interaktiv måde og i samarbejde med en simuleringstabel med håndgribelige maskinmodeller, robotter og andet produktionsudstyr.

Kontakt

Arne Bilberg
Sektionsleder, lektor og ph.d.
SDU Technology Entrepreneurship and Innovation (TEI)
Institut for Teknologi og Innovation

T 6550 1629
abi@iti.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 01.04.2020