Skip to main content
DA / EN

Passive komponenter

Udvikling af den næste generations passive komponenter.

Emneord og anvendelser

Emneord

Aluminium elektrolytiske kondensatorer, elektrolytiske kondensatorer af polymer-aluminium, metalliserede filmkondensatorer, keramiske kondensatorer, højtemperaturydelse, pålidelighed, systemintegration, simulering

 

Anvendelser

Automotiv, industriel, trækkraft, luftfart, vedvarende energier

Profil

 • Passive komponenter bliver mere og mere vigtige. Motivationen er fremskridtene inden for halvlederenheder, efterspørgslen efter højt integreret elektronik og et mere energi- og omkostningseffektivt design.
 • CIE går i forkanten inden for forskning af passive komponenter.
 • CIE udvikler den næste generation af passive komponenter, der matcher ydelsesniveauet for de nye halvledere, som fungerer ved højere temperaturer og skiftefrekvenser. Tilvejebringelse af design-in-tjenesten for at skabe den mest effektive effektelektroniske topologi og arbejde med relevante materialer for denne udviklingstendens.
 • Kondensatorer integreres ind i det elektriske kredsløb som en integreret føle-kondensator i et IGBT-modul eller placeres tæt på IGBT-modulerne for at undgå parasitiske induktanser.
 • Udførelse af systemovervågning af mekaniske, termiske og elektriske parametre for de passive komponenter i teori og praksis.
 • CIE fokuserer på udvikling af nye elektrolytiske kondensatorsystemer i aluminium med lav ESR-adfærd (polymerelektrolytter), filmkondensatorer med meget høje dielektriske konstante materialer til anvendelse i høj kapacitet og ved temperaturer over 150 °C og magnetiske materialer med lave tab. Der fokuseres også på den termiske og elektriske stimulering af disse komponenter ved hjælp af detaljerede fysisk-kemiske levetidsdata.
 • Der bliver udviklet nye hybride højspændingsisoleringsmaterialer som fx isoleringsfolier eller indkapslingsmaterialer. Forståelse af aldrings- og nedbrydningsadfærd for disse, fx HV-polymer eller keramiske materialer, der bruges i HV-enheder.

Serviceydelser

 • Rådgivning om kondensatorer (materiale og proces)
 • Rådgivning om design og behandling af FMEA
 • Design-in support
 • Test og beregning af levetid
 • Miljøtilstand som fx overtryks- eller vibrationstest
 • Pålidelighedsundersøgelser – genstart
 • Fejlanalyse
 • Simulering/termisk styring
 • Reverse engineering
 • Demonstratorer

Laboratorier og udstyr

 • Kondensatorkarakterisering (LCR/netværksanalysator)
 • Varme- og klimakamre
 • Genstartsudstyr
 • Fysisk og kemisk analytisk udstyr (SEM / EDX / HPLC / MS, IC), vådkemi
 • Helium Orion mikroskopi (polymeranalyse) faciliteter
 • Røntgentomografi
 • Nedbrydningstester for højspænding (> 60 kV)
 • Strømforsyninger
 • Software

Kontakt

Thomas Ebel
Centerleder, Dr.rer.nat. 
Center for Industriel Elektronik (CIE)
SDU Electrical Engineering
Institut for Mekanik og Elektronik

T 9350 7205
ebel@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 01.04.2020