Skip to main content
DA / EN

Organisk solcelleteknik

Forskning og udvikling af superkondensatorer og næste generations fleksible, organiske solceller inklusive deres opskalering fra laboratorie- til rulle-til-rulle (R2R)-skala

Nøgleord og anvendelser

Nøgleord
Organiske solceller, superkondensatorer, rulle-til-rulle printeknologi, fleksible devices, organisk, metal- og metaloxid-tyndfilm

Anvendelser
Solcelleteknologi og energilagringsanvendelser, overfladebelægningsteknologi

Profil

OPV (Organic photovoltaics)-gruppen ved SDU NanoSYD forsker indenfor udviklingen af næste generations fleksible, organiske solceller såvel som deres opskalering fra laboratorie- til rulle-til-rulle (R2R)-skala. Derudover arbejder vi nu også med superkondensatorer sammen med virksomheden InnoCell ApS. Find yderligere information på vores OPV-hjemmeside.
 
Effektiv energikonvertering
OPV-gruppen arbejder ud fra et lab-to-fab-princip, hvor labskala-udviklinger overføres til storskala uden at ændre på fremstillingsteknologien. Gennem en kombineret infrastruktur bestående af et R2R-slot die-coatingsystem, R2R-vakuum-sputter-systemer og R2R-lamineringsværktøjer. Dette indebærer også integrationen af opkonverteringslag, der forbedrer effektiviteten samt nanostrukturer.
 
Device-levetid
For at minimere solcellernes funktionsforringelse, foreslår vi integrationen af stabiliserende tilsætningsstoffer, som er specielt designet til at undertrykke fotooxidative processer, der foregår i organiske solceller under driften. Endvidere er interface engineering til forbedret device-stabilitet et yderligere fokusområde i gruppen.
 
Skalerbarhed af produktionen
Grundet vores unikke R2R-produktionsfacilitet ved SDU NanoSYD kan alle de ovennævnte løsninger overføres fra lab- til fabskala, hvilket slår sig ned lave omkostninger for tryk af effektive og stabile organiske OPV-moduler i en high-speed masseproduktionsproces.

     

Serviceydelser

Vi tilbyder følgende ydelser til virksomheder, der vil øge deres forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor solcelleteknologien:

  •  Udvikling af forskellige solcelle-devices og moduldesign
  • Identifikation af strategier til forbedring af stabiliteten af organiske og hybride solcelleteknologier
  • Udvikling af procedurer til opskalering af organiske og hybride solcellemoduler ved brug af industrirelevante rulle-til-rulle-processer
  • Test og evaluering af solcelle-devices og moduler
  • Udbud af et komplet set af optiske analytiske teknikker, der indebærer vurdering af de optiske egenskaber, den kemiske sammensætning såvel som fotofysiske egenskaber af tyndfilm og solcelle-devices
  • Udbud af et komplet set af elektriske karakteriseringsteknikker der muliggør undersøgelse af devicenes ydeevne og kvanteeffektivitet sideløbende med tyndfilms ledeevne og resistivitet såvel som nye materialers elektriske mobilitet.

Udstyr

Fuldtudstyrede overfladefysik- og rulle-til-rulle-laboratorier. Få mere information på disses labsider.

Kontakt

Morten Madsen
Professor,  centerleder
SDU CAPE - Centre for Advanced Photovoltaics and Thin-film Energy Devices
Mads Clausen Instituttet

T  6550 1621
madsen@mci.sdu.dk  

Redaktionen afsluttet: