Skip to main content
DA / EN

Organiske lysemitterende devices og fotodetektorer

Fremstilling og karakterisering af organiske og hybride tyndfilm-devices.

Emneord og anvendelse

Emneord
Organiske lysdioder (OLED) og fotodetektorer, organiske transistorer, tyndfilm-devices

Anvendelser
Displayteknologi, skiltning, belysning, lyssensorer til IR og synligt lys

Profil

  • Fremstilling af organiske og hybride tyndfilm-devices, typisk baserende på vakuumpådampede tyndfilm, men også erfaring med tyndfilm processeret fra opløsning (spin-coating, slot-die coating). Deponering af uorganiske tyndfilm gennem vakuumpådampning eller sputtering til brug som enten elektroder/interlag i organiske tyndfilm-devices eller til brug som fx optiske filtre.
  • Karakterisering af tyndfilm-materialer via scanning probe mikroskopi, optisk mikroskopi, scannende elektronmikroskopi, ellipsometri, fluorescens-spektroskopi, absorptionsspektroskopi og røntgendiffraktion.
  • Karakterisering af tyndfilm-devices via målinger af elektrisk transport (diode eller transistorkarakteristika), luminans-målinger (deviceeffektivitet), elektroluminescens-spektroskopi, målinger af spektralt opløst fotodetektor-følsomhed.

Services

Konsulentydelser, udvikling og fremstilling af prototyper af organiske LED- eller fotodetektor-devices, karakterisering af tyndfilm-materialer og tyndfilm-devices.

 

Udstyr

Tyndfilm vakuumdeponeringssystemer til pådampning eller sputtering af forskellige typer materialer inkl. clusterdeponeringssystem med nitrogen handskebox for prøvehåndtering under inert atmosfære, UV og elektronstråle-litografi, probe station med elektrisk karakteriserings-opstilling og kontrolleret belysning til måling af fotodetektor-følsomhed, luminansmeter og adskillige typer af mikroskoper til tyndfilm-karakterisering.

Kontakt

Jakob Kjelstrup-Hansen

Lektor, ph.d.
SDU NanoSYD
Mads Clausen Instituttet

T  6550 1685
jkh@mci.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: