Skip to main content
DA / EN

Innovationsledelse

Støtte for virksomheder til at innovere, generere og styre de gode idéer og blive eller forblive konkurrencedygtige på markedet

Emneord og anvendelser

Emneord

Idégenererings- og evalueringssystemer, lead user-innovation, åben innovation, statistisk analyse

 

Anvendelser

Idéstyring, innovationsledelse, udvikling af nye produkter, brugerindsigt

Profil

Vi fokuserer hovedsageligt på tre felter:

Åben og brugerinnovation

Virksomheder er nødt til at udnytte ekstern viden for at forblive konkurrencedygtige i fremtiden, idet videnpuljen, der findes uden for virksomheden, er meget større end videnpuljen inden for virksomheden. Vi hjælper virksomheder med at identificere og bruge relevante, eksterne videnkilder til innovation ved at bruge åbne innovationsmetoder såsom lead user-metoden, crowdsourcing og netnografi.

Idégenerering og evaluering
Idéer er råmaterialet til innovation i organisationer og repræsenterer innovationsprocessens udgangspunkt. Vores ekspertise ligger i styring af idégenerering og evalueringsprocesser. Vi hjælper virksomheder med at muliggøre en bæredygtig idéstrøm, evaluere idéer systematisk, vælge de bedste ideer og optimere idéstyringssystemer.

Teknologidrevet innovation og eksaptation

Det er udfordrende at identificere nye markedsmuligheder, men for teknologidrevne virksomheder er det helt afgørende for succes. Vi hjælper virksomheder med at analysere deres teknologier, vælge teknologier til kommercialisering, identificere relevante anvendelser, evaluere nye og udvælge lovende markedsmuligheder.

Vi er afhængige af både kvalitativ og kvantitativ (big) data-analyse for at levere vores ekspertise til branchepartnere.

Serviceydelser

  • Idéstyringssystemer (opsætning og analyse)
  • Innovationssystemer på arbejdspladsen (opsætning og analyse)
  • Idéevaluering og valg (opsætning og analyse)
  • Lead user-workshops
  • Teknologi-workshops
  • (Big) dataanalyse
  • Paneldataanalyse

Laboratorier og udstyr

• Stata MP4 til (big) dataanalyse
• Tekstbehandlingsværktøjer
• Kreativitetslaboratorium

Kontakt

Dr. Tim Schweisfurth
Lektor
SDU Technology Entrepreneurship and Innovation (TEI)
Department of Technology and Innovation

T 6550 1887
M  +49 160 4408 885
schweisfurth@iti.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 30.03.2020