Skip to main content
DA / EN

Digitale tvillingeløsninger

En digital tvillingeløsning afspejler på digital vis det fysiske systems arbejdsforhold i realtid. Det gør det nemmere at håndtere produktionsvanskeligheder, der er afledt af produktionsmiljøets behov for tilpasning og decentraliseret styring.

Emneord og anvendelser

Emneord
Digital tvillingeløsning, integreret simulering, symbiotisk simulering, Internet of Things (IoT), cyber-physical system (CPS).         

Anvendelser
Digital gengivelse af fysiske faciliteter, integration af fysiske og digitale systemer, realtids- og datadrevet simulering, interaktiv simulering ved hjælp af håndgribelige modeller.

Profil

En digital tvillingeløsning afspejler på digital vis det fysiske systems arbejdsforhold i realtid. Det gør det nemmere at håndtere produktionsvanskeligheder, der er afledt af produktionsmiljøets behov for tilpasning og decentraliseret styring.

Der findes tre hovedtyper af digitale tvillingeløsninger, der kan tilgodese forskellige behov: (i) Den mest enkle – en digital gengivelse af et fysisk system – er skabt på digital vis, og data, der er indhentet fra den virkelige verden ved hjælp af sensorer, bruges til at simulere forskellige scenarier med henblik på yderligere forbedringer og beslutningstagning. (ii) Den anden løsning omfatter realtids-feedback fra det digitale system til det fysiske system. Således vil udbyttet have en direkte effekt på det fysiske system ved hjælp af aktuatorer. (iii) Den sidste og mere komplekse løsning tilføjer et beslutningstager-lag. Her anvendes udbyttet fra en scenarie-administrator eller en optimeringsmodel til at hjælpe beslutningstageren med at regulere den fysiske tid i realtid.

Ved at implementere en digital tvillingeløsning bliver virksomheden i stand til at forudse og optimere drift og vedligehold af de fysiske aktiver, systemer og produktionsprocesser på en individuelt tilpasset måde.

Serviceydelser

Konstruktion, udvikling og implementering af digitale tvillingeløsninger
  • Konstruktion og simulering af et digitalt system
  • Udvikling af integrationen mellem det fysiske og digitale system
  • Understøttelse af implementeringen af realtidsdata indsamlet af IoT-enheder
  • Individuel tilpasning og implementering af kollaborativ datatabel til fysisk simulering
  • Individuel tilpasning af simulering til et virtuelt miljø
Workshops om digitale tvillingeløsninger og relateret teknologi
Teknologiafklaring og synsrapport.

Laboratorier og udstyr

Innovationslab – Den Smarte Fabrik og VR/AR facilitet

I vores laboratorier har vi avancerede simuleringsværktøjer til forskellige formål. Den Smarte Fabrik er en del af Innovationslab og er en legeplads for forskere, der gør det muligt for os at præsentere de simuleringsløsninger og en reel produktionsfacilitet i lille målestok, som vi anvender til demonstration og test af digitale tvillingeløsninger.

Den kollaborative datatabel, også kaldet ’DTM-modul’, muliggør simulering for folk, der ikke er simuleringseksperter, fordi eksperimenter med fabriksanlægget udføres på en interaktiv måde og i samarbejde med en simuleringstabel med håndgribelige maskinmodeller, robotter og andet produktionsudstyr.

Kontakt

Elias Ribeiro da Silva
Adjunkt, ph.d.
SDU Technology Entrepreneurship and Innovation (TEI)
Institut for Teknologi og Innovation

T  6550 7236
elias@iti.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: