Skip to main content

Udvikl din virksomhed med en ErhvervsPhD-studerende

Din virksomhed får over en treårig periode adgang til en engageret kandidat og et forskningsmiljø, som kan gennemføre forskningsprojektet med høj kvalitet og herigennem skabe resultater, der kan udvikle din virksomhed kommercielt. Via Innovationfondens tilskudsprogram, Erhvervsforsker, er det muligt for din virksomhed at søge om tilskud til at dække en del af kandidatens løn samt en lang række udgifter til projektet.

Forløbet superviseres af en virksomhedsvejleder og en forskningsvejleder fra Syddansk Universitet. 

Ansæt en forskerprofil i virksomheden

Den ErhvervsPhD-studerende ansættes på fuld tid i virksomheden på almindelige funktionærbetingelser i tre år og er samtidig indskrevet som studerende på Syddansk Universitet. Arbejdstiden anvendes fuldt ud til det ansøgte ErhvervsPhD-projekt for at forberede din virksomhed til fremtidens udfordringer. 

Lønnen aftales mellem den studerende og virksomheden, men skal mindst svare til den overenskomstmæssige PhD-løn. Læs information og retningslinjer om ErhvervsPhD

Økonomisk tilskud

Din virksomhed modtager løntilskud fra Innovationsfonden i projektets treårige løbetid. Derudover kan virksomheden få refunderet udgifter til korte ophold i ind- og udland, længere udlandsophold, ophold ved udenlandske værtsuniversiteter samt andre udgifter til projektet.

Der kan også søges om tilskud til anvendte instrumenter og udstyr, indkøbt viden og konsulentbistand, der er uomgængeligt for projektets udførelse, fra enten Innovationsfonden eller andre offentlige myndigheder, jf. Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning. Læs mere om det økonomiske tilskud her.

Formål

Formålet med ErhvervsPhD-ordningen er at:

  • uddanne forskere og give dem indsigt i de kommercielle aspekter af forskning og innovation
  • opbygge et personligt netværk til udveksling af forskning og viden mellem virksomheder og danske/udenlandske forskningsmiljøer 
  • promovere udviklingspotentialet af danske virksomheder

Kontakt os

Har du spørgsmål til ErhvervsPhD-ordningen?

Kontakt afdelingsleder Esben Flindt på email eller på 6550 4640. Her kan du få hjælp med sparring og vejledning til det administrative arbejde.

Du kan også læse mere hos Innovationsfonden, som står bag ordningen

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 09.05.2019