Menu

Arbejd sammen med en forsker

Søger din virksomhed en måde at ruste sig til at finde gode løsninger på større udfordringer? I kunne overveje at ansætte en erhvervs-ph.d.-studerende.

Erhvervsph.d.-ordningen er et samspil mellem den akademiske verden og erhvervslivet. Ordningen henvender sig til virksomheder, der fagligt kan understøtte et tre-årigt erhvervsrettet forsknings- og uddannelsesprojekt.

Den erhvervsph.d.-studerende skal have en vejleder på universitetet og en i virksomheden.

Ansæt en forsker i virksomheden

Den erhvervs-ph.d.-studerende ansættes på fuld tid i virksomheden på almindelige funktionærbetingelser i tre år. 

Lønnen aftales mellem den studerende og virksomheden, men skal mindst svare til den overenskomstmæssige ph.d.-løn. 

Den studerendes arbejdsopgaver skal afspejle sammenhængen mellem virksomhedsprojektet og forskeruddannelsen. 

Det vil sige, at arbejdstiden fuldt ud anvendes til det ansøgte projekt og fordeles ligeligt mellem universitetet og virksomheden.

Virksomheder får tilskud

Innovationsfonden giver et løntilskud til private virksomheder i alle tre år.

Derudover kan virksomheden få refunderet udgifter til korte ophold i ind- og udland, længere udlandsophold, ophold ved udenlandske værtsuniversiteter samt andre udgifter til projektet.

Kontakt os

Har du spørgsmål til erhvervs-ph.d.-ordningen?

Kontakt  virksomhedskonsulenterne i SDU RIO på sdu-rio@sdu.dk eller tlf. 6550 2022. Vi hjælper gerne med det administrative arbejde.

Vi tager også gerne kontakt til relevante fakulteter og institutter og sætte møder op med relevante fagmiljøer.

Du kan også læse mere hos Innovationsfonden, som står bag ordningen.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies