Skip to main content
DA / EN

For partnere fra a-kasser og fagforeninger

 

Når I deltager i et arrangement, skal I fremsende følgende materialer til markedsføringen:

  • Billede af oplægsholder
  • Logo
  • Beskrivelse af arrangementet til opsætning på tilmeldingsside, mitsdu.dk og Facebookbegivenhed
  • Eventuelt video

Her har vi samlet information om de forskellige medier og formater. Vi optimerer og udvikler vores markedsføring løbende. Derfor kan nedenstående ændre sig.

 

Billede af oplægsholder

Når vi præsenterer en oplægsholder/ekspert visuelt, gør vi det med et fritlagt billede af ham/hende, som vi sætter op på plakater og billeder til web.

Når I sender et billede af en medarbejder, har vi derfor brug for, at det enten er et fritlagt billede, eller at det er et billede, som er egnet til fritlæggelse. Dvs. god belysning og billedkvalitet samt at personen træder tydeligt frem på baggrunden (helst en ensfarvet baggrund). Dette gør det muligt for os at redigere billedet og sætte plakater og billeder op i led med SDU's brandguideBilleder skal, så vidt muligt, leveres som png.

Herunder ses et eksempel på, hvordan et godt billede af en oplægsholder kan se ud.

Guide til billede af oplægsholder

 

Herunder ses et eksempel på, hvordan vi kunne benytte jeres fremsendte materiale i et redigeret opslag til vores sociale medier.

Eksempel på hvordan a-kasser og fagforeningers materialer benyttes

 
Herunder ses et eksempel på et færdigt opslag til sociale medier.

Eksempel på færdigt SoMe opslag

 

Logo

Logo skal leveres med gennemsigtig baggrund og som png.

 

Beskrivelse af arrangement

I skal sende to tekster til os:

En kort teaser tekst om arrangementet på maks. 250 tegn inkl. mellemrum.

En længere arrangementsbeskrivelse, hvor I meget gerne må have fire nedenstående punkter med:

  • Kort indledning, der aktualiserer arrangementet for de studerende.

  • En bulletliste over, hvad de studerende lærer / får med sig fra arrangementet.

  • En kort præsentation af jer og oplægsholderen.

  • Hvis der er noget forberedelse, de studerende skal have lavet, inden de kommer.

Se eksempler på arrangementstekster under ”Eksempler på markedsføringsmateriale”.

 

Video

Vi har god succes med at gøre reklame for vores arrangementer med korte videoer, hvor oplægsholderen præsenterer arrangementet (se eksempel på sådan en video under ”Eksempler på markedsføringsmateriale”).

Videoen vil blive benyttet påvores sociale medier. Alt efter hvor videoen skal bruges, har vi brug for at få den leveret i forskellige størrelser (vi aftaler med jer fra gang til gang, hvilket format vi har brug for, I sender videoen i):

  • Til brug på nyhedsfeed: 1080 x 1080 pixels eller 1350 x 1080 pixels.

  • Til brug på story: 1080 x 1920 pixels.

Videoer skal altid sendes i MP4 format.

I skal kun sende den ”rene” video – Vi sætter grafik og logo på efterfølgende, således videoen følger vores visuelle identitet og SDU’s brandguide .

 

Eksempler på markedsføringsmateriale

Eksempel på arrangementsbeskrivelse til et CV/ansøgningsarrangement.

Eksempel på Facebookbegivenhed for arrangement afholdt i samarbejde med CA.

Eksempel på videoreklame på Facebook for arrangement.

Eksempel på et opslag til Facebook.

Eksempel på et opslag til Instagram.

 

Et pitstop / en stand på SDU er en god måde at skabe bred synlighed iblandt vores studerende. 

 

Booking af pitstops:

Hvis I ønsker at booke et pitstop, skal I henvende jer til Teknisk Service på følgende mail:  8888@sdu.dk.

Som partner indsender du ønske om dato, tid, by (campus). Hvis I ønsker et pitstop i Odense, bedes I også informere om ønske til placering på SDU (oversigt over mulige placeringer i Odense).

OBS! Vær opmærksom på at evt. forplejning skal bestilles igennem SDU’s kantine, og at det er på egen regning.

 

Regler og priser for pitstops på SDU:

Prisen for et pitstop er kr. 500,-/timen. Alle eksterne, inkl. frivillige organisationer, skal betale.

Tilladelsen er givet under den forudsætning, at I ikke modtager nogen former for underskrifter, hverken forpligtende eller uforpligtende, herunder også abonnementstegning. Det er desuden ikke tilladt at udlevere merchandise/varer, som forhandles i kantinen (fx vandflasker) uden forudgående aftale med Eurest. Rent salg er ligeledes forbudt.

Slutteligt må I ikke være til gene for universitetets almindelige trafik eller spærre flugtveje.

Syddansk Universitet har godt 26.700 studerende fordelt på 5 campusser: Odense, Esbjerg, Kolding, Slagelse og Sønderborg. Nedenfor kan du finde mere information om de forskellige campusser og deres karakteristika. Ens for alle campusser er deres samarbejde med SDU RIO (SDU Research & Innovation Organisation), som understøtter samspillet mellem forskning, uddannelse, erhvervslivet og den offentlige sektor.

 

Campus Odense

Syddansk Universitet i Odense er universitetets største campus og samtidig også Region Syddanmarks største uddannelsesinstitution. Næsten alle universitetets uddannelser findes her, og huset på Campusvej 55 er hjemsted for omkring 21.000 studerende og 3.300 ansatte.

SDU Odense arbejder tæt sammen med virksomheder på hele Fyn og har et stærkt fokus på udviklingen af den fynske robotklynge og droneteknologi.

Se SDU Odenses uddannelseslisteher.

 

Campus Esbjerg

Syddansk Universitet Esbjerg omfatter forskningsenheder fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det er en international campus med et væsentligt antal internationale medarbejdere og studerende. Derfor foregår flere af uddannelserne på engelsk, og en væsentlig del af forskningsfinansieringen kommer fra internationale kilder.

SDU Esbjerg arbejder tæt sammen med andre forskningsgrupper på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (SVS) og Aalborg Universitet, Esbjerg, samt med uddannelser på UC SYD og Erhvervsakademiet i Esbjerg.

Se SDU Esbjergs uddannelsesliste her.

 

Campus Kolding

Syddansk Universitet Kolding er en del af Syddansk Universitet, som er til stede i hele Syddanmark. SDU Kolding tilbyder uddannelser inden for erhvervsøkonomi, IT, kommunikation, innovation, design og turisme.

SDU Kolding samarbejder med lokale og regionale virksomheder, organisationer samt uddannelsesinstitutioner. De samarbejder både om aktiviteter for deres studerende og om forskningsprojekter.

Se SDU Koldings uddannelsesliste her.

 

Campus Slagelse

SDU Slagelse udbyder bachelorstudier inden for erhvervsøkonomi og international virksomhedskommunikation. Der er også mulighed for at følge de erhvervsøkonomiske HD-uddannelser, hvor du kan kvalificere dig inden for økonomi, ledelse og marketing.

SDU Slagelse samarbejder både om aktiviteter for deres studerende og om forskningsprojekter. Mange studieaktiviteter er tværfaglige og foregår i et godt og frugtbart samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Se SDU Slagelses uddannelsesliste her.

 

Campus Sønderborg

SDU Sønderborg byder et enestående, internationalt miljø med forskere og studerende fra mere end 50 lande. Med Sønderborgs unikke placering ved porten til Tyskland og Europa, er universitetet endvidere kendetegnet ved et særdeles stærkt og veludviklet grænseregionalt forskningsmiljø. SDU Sønderborg huser afdelinger fra tre fakulteter: Det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige og Det Tekniske Fakultet.

SDU Sønderborg samarbejde med det omkringliggende samfund omkring uddannelse og forskning.

Se SDU Sønderborgs uddannelsesliste her.

 

Har du spørgsmål?

Kontakte Fleur Bernburg på mail eller tlf. 65 50 45 77.

Kontakt Fleur Bernburg på mail