Skip to main content

Retslægelig Afdeling


Retslægelig afdeling
hører organisatorisk under Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet. Afdelingens faste personale består af 1 afdelingsleder, der også er professor og statsobducent ved Statsobducenturet for Fyn, Syd- og Sønderjylland; 2 vicestatsobducenter (1 vakant), 4 yngre læger, 2 retsmedicinske teknikere og 2 bioanalytikere. Afdelingen er beliggende i Winsløwparken, J. B. Winsløws vej 17A og 17B, 5000 Odense C, som er nær Odense Universitetshospital.
Læs om afdelingens procedurer for behandling af klager her.


Obduktioner
En væsentlig del af det rekvirerede arbejde, som helt overvejende finansieres af Rigspolitiet, består af obduktioner, som foretages i henhold til Sundhedsloven. Ifølge denne lov skal læger indberette visse dødsfald (for tiden cirka 10%) til politiet. Politiet kan derefter rekvirere retslægeligt ligsyn, og ved dette beslutter politiet, om der skal foretages retslægelig obduktion. Denne foretages af en retsmediciner, og der vil ofte være supplerende undersøgelser i form af mikroskopisk vurdering af organforandringer, retskemiske undersøgelser til vurdering af eventuelt indhold af alkohol, medicin eller narkotika, mikrobiologiske undersøgelser for virus og bakterier, antropologiske undersøgelser af knoglerne, og retsgenetiske undersøgelser.

 

Findestedsundersøgelser Retsmedicinsk institut, Retslægelig afdeling, deltager på politiets begæring i findestedsundersøgelser i forbindelse med mistænkelige dødsfald samt oplagte drab. Undersøgelsen foretages sædvanligvis kun, når afdøde stadig er på findestedet, men i særlige tilfælde kan politiet bede om en retsmedicinsk vurdering af et findested, efter at afdøde er fjernet, f. eks. til et sygehus. Ved findestedundersøgelser fastlægges dødsårsag, dødsmåde og dødstidspunkt så vidt det er muligt. I betragtning af sagens alvor foretages der almindeligvis retslægelig obduktion, i særlige tilfælde akut obduktion umiddelbart efter findestedsundersøgelsen.

 

Klinisk Retsmedicin En tiltagende del af instituttets arbejde er undersøgelser af levende. Det er politiet, der rekvirerer en retsmediciner, hvis der anmeldes voldtægt eller anden vold, seksuelt misbrug eller mishandling af børn, og instituttet undersøger også de formodede gerningsmænd til voldtægt og anden vold. Undersøgelser af voldtægtsofre foregår på Center for Voldtægtsofre, Odense Universitetshospital eller på Center for Voldtægtsofre, Kolding Sygehus, og undersøgelser af voldsofre og sigtede på Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital og Skadestuen, Kolding Sygehus. Undersøgelse af børn under 15 år foregår i samarbejde med børnelæger på Socialpædiatrisk Ambulatorium, Børneafdelingen, Odense Universitetshospital.

Afdelingen har faste samarbejdspartnere og anvender underleverandører.

 

Tilbage til forsiden

Sidst opdateret: 19.07.2022