Skip to main content

Indhold

Dette halvdagskursus giver undervisere inspiration og redskaber til at arbejde målrettet med feedback i forbindelse med uddannelsens SO-projekter, som leder hen mod SOP,  StudieOmrådeProjektet.

Kurset udspringer af et aktionslæringsprojekt på Odense Tekniske Gymnasium med to undervisere i matematik og bioteknologi. Ved at arbejde systematisk med formativ feedback og peerfeedback i faste grupper opnår eleverne en bedre forståelse for, hvad der kræves i de større skriftlige opgaver – i dette tilfælde studieretningscasen, SO6. Det indebærer også en forståelse af, hvilke krav SOP-opgaven skal leve op og et arbejde med at omsætte bedømmelseskriterierne til konkrete afsnit i egen opgave.

Da elevernes SO-opgaver og SOP i udgangspunkt er flerfaglige, og da skolen skal have en samlet progressionsplan for opgaverne, anbefaler vi, at den halve kursusdag afholdes skolebaseret, gerne i forbindelse med en pædagogisk dag. Det er således også vigtigt, at arbejdet i fagene relaterer sig til den overordnede plan. 

Undervisere er lektor Marit Hvalsøe Schou (matematik) og lektor Marianne Østergaard Nielsen (bioteknologi), begge fra Odense Tekniske Gymnasium.

Læs mere her.

Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 01.01.2023