Skip to main content

Målgruppe: Kurset henvender sig især til lærere der arbejder med argumentation

Underviser: Lene Nibuhr Andersen

Kursets varighed: 2-3 timer (kan tilpasses efter behov)

Tid, sted og pris: Kurset udbydes som skolebaseret kursus. For nærmere aftale kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

 

Formål:
Demokratier og den demokratiske samtale udfordres i disse år af fake news og en barsk kommunikation på de sociale medier, hvilket gør at kommunikationen ofte præges af ekkokamre. Det betyder, at samfundet bliver polariseret, og at argumentationen ikke udfordres. I klasselokalet ser vi dels en tendens til ekkokamre, dels en tendens til at eleverne hellere vil give hinanden ret end være kritiske overfor hinandens argumentation. Det skyldes i høj grad en positionering blandt eleverne som en konsekvens af den præstationskultur de lever i. Kurset har fokus på, hvordan vi styrker elevernes argumentation, så de kan deltage i en ligeværdig demokratisk samtale. Det handler bl.a. om at gøre eleverne klogere på andres og egne synspunkter, lære dem at respektere andres synspunkter og herigennem at støtte op om de demokratiske rettigheder, at sikre en mere symmetrisk og fællesskabsorienteret klasserumskultur og mere dannede elever.

 

Indhold:
På kurset får du en teoretisk viden om hvordan man kan arbejde med forskellige kriterier for den demokratiske samtale. Du vil få ideer til, hvad du skal overveje, når du designer en demokratisk samtale. Disse elementer omfatter bl.a. facilitatorens rolle, faserne i den demokratiske samtale, herunder at navigere i processen med konsensusopbygning og overvejelse af de forskellige værktøjer og teknikker, der understøtter argumentationen og samtalen.

 

Arbejdsform:
På kurset arbejder vi både praksisnært med øvelser, cases og diskussioner med baggrund i deltagernes behov, men også mere teoretisk og begrebsligt, så vi har et fælles vokabular at arbejde ud fra. Teoretiske oplæg belyses via praktiske eksempler og didaktiske forslag.

Sidst opdateret: 24.04.2023