Skip to main content
DA / EN

Skriftserien Gymnasiepædagogik retter sig mod gymnasiesektoren i Danmark og  indeholder bidrag fra instituttets forskere og masteruddannede om fx aktuelle projekter i et eller flere gymnasier, tendenser i udviklingen i den gymnasiale sektor og undersøgelser, der har høj relevans for undervisning og organisering i gymnasiet. De udgivelser, hvor  færdige mastere fra didaktik- og ledelseslinjen bidrager med deres aktuelle undersøgelser, indeholder artikler til inspiration for den daglige undervisning i og ledelse af gymnasiet.

 Skriftserien rummer bl.a.:

  • forskningsrapporter
  • konferencerapporter
  • evalueringsrapporter
  • tematiske rapporter

Tidsskriftet har direkte relevans for ledere og undervisere på de gymnasiale uddannelser.
Der udgives årligt 2-3 numre.

Abonnement på skriftserien kan opnås ved henvendelse på mailadresse gymnasiepaedagogik@sdu.dk. Prisen for abonnementet er kr. 400 (eksklusiv moms) årligt. Dette dækker instituttets udgifter til administration og forsendelse. Det er muligt at få tilsendt en enkelt publikation (pris kr. 125 eksklusiv moms). 

 

Skriftserien

Download

Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 04.12.2023