Skip to main content

Mød tre alumner fra Statskundskab

Tre alumner giver her et indblik i, hvordan det er at studere Statskundskab på SDU, og hvordan deres karriere har formet sig efter studiet. Maria Skipper Schwenn (billede) er direktør for Sikkerhed, Miljø og Maritim Forskning hos Danske Rederier, Anne Assenholm Nielsen er ministersekretær i Finansministeriet, og Mads Andreas Elkjær er i fuld gang med en forskerkarriere som postdoc på University of Oxford.

"Jeg gik på et fantastisk hold, hvor vi var stærkt knyttet til hinanden. Den dag i dag ses vi stadig"

Navn: Maria Skipper Schwenn
Stilling: Direktør for Sikkerhed, Miljø og Maritim Forskning, Danske Rederier
Uddannet: cand.scient.pol. i 2007 

Hvorfor valgte du uddannelsen?

Faktisk en smule tilfældigt. Jeg ville egentligt have søgt ind på journalistuddannelsen og kom så til informationsdagen på SDU for at høre nærmere om journalistik. Når jeg nu alligevel var der, kunne jeg lige så godt lytte til en præsentation, der også smagte lidt af politik og samfundsforhold. Jeg endte med at blive helt grebet af et fantastisk oplæg om valg og vælgeradfærd, og så vendte jeg journalistsporet ryggen.

Jeg er vokset op i et politisk hjem, hvor der blev diskuteret holdninger ved middagsbordet. Samtidig interesserede jeg mig meget for europæisk politik, så jeg begyndte at drømme om en karriere i udenrigstjeneste eller EU-systemet.

Hvordan var din studietid?

Det var en dejlig tid. Meget læsestof og indimellem hårdt arbejde, men jeg gik på et fantastisk hold, hvor vi var stærkt knyttet til hinanden. Udover et fagligt fællesskab, så fejrede vi nytår, så slutrunder i fodbold og tog i sommerhus sammen. Den dag i dag ses vi stadig en gang årligt – nu med påhæng og børn. Vi er også en flok piger, der en gang årligt tager i sommerhus og ”ordner verdenssituationen”.

Nuværende job: Hvad laver du i dag?

Jeg er direktør for Sikkerhed, Miljø og Maritim Forskning hos Danske Rederier. Så jeg sidder i ledelsen af Danske Rederier og har det faglige ansvar samt personaleansvaret for min afdeling. Danske Rederier varetager de danske rederiers interesser i Danmark, EU og i FN’s søfartsorganisation, IMO (International Maritime Organization).

Danmark er verdens 5. største søfartsnation, og reguleringen inden for sikkerhed, klima og miljø foregår primært i IMO i London og i stigende grad i Bruxelles. Min afdeling består af skibsingeniører og navigatører. Det tætteste, jeg kommer på vandet, er mit efternavn, så min opgave er at tage de solide, databaserede og ofte meget tekniske argumenter og ”oversætte” dem til brug for dialogen med politikere, embedsmænd, NGO’er osv. Hvordan opstiller man mål for CO2 udledningerne fra skibe, der fremmer investeringer i reduktioner og alternative brændstoffer? Det er nemlig ikke ligegyldigt, om man taler om en færge eller et containerskib. Hvordan sikrer man sig imod piratoverfald i Guineabugten, og hvorfor skal vi fortsat kunne ophugge skibe i bl.a. Indien? Det er blot nogle af de spændende, meget politiske og ikke mindst tekniske emner, som jeg ofte har fornøjelsen af at udtale mig om i pressen. Her arbejder jeg ud fra mottoet: hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.

Hvordan endte du i den stilling?

Jeg startede i Danske Rederier som erhvervspolitisk konsulent tilbage i 2009. Min første opgave var at følge COP15 i København. Meget hurtigt blev jeg den politiske tovholder på klima- og miljøsager, så fra starten arbejdede jeg tæt sammen med organisationens tekniske folk. I 2013 foretog den administrerende direktør en organisationsændring, hvor jeg blev tilbudt en lederstilling. Det var en kæmpe opgave at skulle gå fra at have været kollega til nu at være chef – uden ledelseserfaring. Omvendt var det også en stor tillidserklæring, så jeg gik på med krum og ydmyg hals.

 


anne assenholm

"Jeg satte stor pris på den uformelle omgang mellem studerende og undervisere på tværs af årgangene"

Navn: Anne Assenholm Nielsen
Stilling: Ministersekretær i Finansministeriet (chefkonsulent)
Uddannet: cand.scient.pol. i 2014

Hvorfor valgte du uddannelsen?

Jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold, og hvordan politik og økonomi driver forandringer i vores hverdag – både som en reaktion på problemer og ud fra et ønske om at forbedre tilværelsen for borgerne. I gymnasiet skrev jeg bl.a. opgave om 1980'ernes økonomiske politik og kartoffelkuren, og det bekræftede mig i interessen for reformer, politik og økonomi.

Hvordan var din studietid?

Som studerende på SDU satte jeg stor pris på den uformelle omgang mellem studerende og undervisere samt på tværs af årgange. Det har givet mig et godt netværk, som jeg stadig drager nytte af. Det var også en travl tid med landets efter sigende største pensum, deltagelse i de mange studenterforeninger og studiejob (som instruktor og studentermedhjælp på Det Internationale Kontor).

Jeg kombinerede min studietid med et udlandsophold på London School of Economics, hvor jeg tog en master i Europæisk Politisk Økonomi og et halvt års praktik ved EU-kommissær Connie Hedegaard.

Nuværende job: Hvad laver du i dag?

Jeg har siden maj 2018 været ministersekretær for finansministeren. Jeg har nu været ministersekretær for to forskellige ministre med hver deres partifarve. Min dagligdag er meget varierende og afhænger rigtig meget af ministerens kalender – jeg er stort set med alle steder, hvor ministeren er. Det vil sige til rådsmøder i Bruxelles, samråd og debatter i Folketingssalen og politiske forhandlinger om bl.a. finanslov, sundhed og klima. Derudover er jeg bindeled mellem ministeren og Finansministeriet i relation til diverse spørgsmål, analyser, regeringssager og forhandlingsforløb.

Hvordan endte du i den stilling?

Jeg blev som nyuddannet ansat i Finansministeriet i 2014. Jeg startede som fuldmægtig på EU-området, hvor jeg primært beskæftigede mig med EU's økonomiske politik. Jeg arbejdede også i en kort periode med Erhvervsministeriets politikområde og budget som såkaldt paragrafansvarlig, inden jeg blev ansat som ministersekretær.

 

Mads-elkjær

"SDU gav mig frihed til at studere meget i udlandet"

Navn: Mads Andreas Elkjær
Stilling: postdoc, Nuffield College og Department of Politics and International Relations, University of Oxford
Uddannet: cand.scient.pol. i 2016 og ph.d. i 2019

Hvorfor valgte du uddannelsen?

Jeg valgte at studere statskundskab, fordi jeg var bredt interesseret i samfundsforhold, og fordi statskundskab er en bred uddannelse, der kan åbne mange forskellige døre senere hen. Det har altid været svært for mig at definere præcis, hvad jeg gerne ville lave senere i livet, så da jeg valgte studie, var det vigtigt for mig, at uddannelsen var bred, anerkendt og åbnede en masse døre senere i mit arbejdsliv. Og det gør statskundskab.

Hvordan var din studietid?

Jeg havde en god studietid. Jeg var i Odense under hele min bachelor, og jeg tænker tilbage på den tid med glæde. Jeg udviklede min faglighed og fik en masse nye venner. Under min kandidat var jeg på studieophold i både Potsdam og New York samt et praktikophold på den danske ambassade i Berlin, så der var jeg ikke så meget i Odense, men det var nogle afgørende år for mig. Havde jeg ikke været på statskundskab på SDU under min kandidat, ville jeg nok ikke have haft frihed til at studere så meget i udlandet. Jeg er meget glad for den fleksibilitet, som SDU gav mig. Derefter skrev jeg speciale på SDU, som også var en rigtig god og lærerig proces med god og konstruktiv vejledning.

Nuværende job: Hvad laver du i dag?

I dag er jeg postdoc på University of Oxford, hvor jeg er tilknyttet et EU-støttet projekt. Projektet undersøger, hvordan ulighed i velstand påvirker vores samfund. Jeg startede i januar 2020, efter jeg havde forsvaret min ph.d. i statskundskab på SDU. Jeg arbejder fortsat meget med de problemstillinger, som jeg begyndte at interessere mig for under mine kandidatstudier på SDU.

 

Vil du vide mere om uddannelsen, så tag et kig på uddannelsens hjemmeside.

 

Interviews juli/august 2020

 

Sidst opdateret: 15.04.2021