Skip to main content

Kerteminde Strand leverer sand til banebrydende videnskabelig overraskelse

Alger kan overraskende meget mere, end forskerne hidtil har troet.

Af Birgitte Svennevig, , 20-12-2016

På strande over hele verden sørger kolonier af mikroorganismer for en lang række vigtige processer – bl.a. produceres der næringsstoffer, brint og kulstof: Livsvigtige stoffer, der er af afgørende betydning for, at livet kan eksistere på Jorden.

Ny forskning, publiceret i Nature Geoscience, afslører, at alger i strandsand spiller en langt større rolle end hidtil troet.

- Enhver lærebog vil fortælle, at det er bakterier, der står for produktionen af brint. Det er imidlertid ikke korrekt, viser det sig – alger har samme evne, og det rykker fuldstændigt ved vores billede af hvordan strandes mikro-økosystemer fungerer, siger Harald Hasler-Sheetal og Ronnie N. Glud, Nordisk Center for Jordens Udvikling, SDU.

Studiet er udført af Harald Hasler-Sheetal and Ronnie N. Glud fra SDU i samarbejde med Perran Cook and Michael Bourke fra Monash University i Australien.

Ekstremt produktive økosystemer


Selvom lavt strandvand kun udgør en lille del af verdens samlede ocean-areal, er områderne hjem for nogle ekstremt produktive økosystemer, der spiller en stor rolle i havenes samlede kulstofkredsløb.

Sand og grus på bunden af lavt strandvand fungerer som bioreaktorer, der omdanner dødt organisk materiale til bl.a. kulstof, brint og forskellige næringsstoffer. Hidtil har man ment, at disse processer blev drevet af primært bakterier og såkaldte archaea – organismer, der umiddelbart ligner bakterier.

- Overraskende nok viser det sig, at alger også er i stand til at producere brint – endda i betydelige mængder. Det er vigtig viden, når man interesserer sig for livets helt grundlæggende betingelser på Jorden, udtaler de to danske forskere.

Alger kan give os mad og energi

Alger interesserer i det hele taget mange forskellige slags forskere. De har potentiale til at fungere som fødekilde og energikilde, også for mennesker. Også af den grund er det vigtigt at lære mere om dem, og hvilke livsbetingelser, de kan klare sig under.

- Alger i strandsand har langt fra fredelige levevilkår: Det ene øjeblik er de begravet i sedimentet og får hverken lys eller ilt, det andet øjeblik mikses de op i overfladen og får ilt og lys. Alligevel klarer de sig ved at skifte mellem forskellige metoder til at danne energi og biomasse, og det aspekt er vi også interesserede i at vide mere om, siger forskerne.

Forskernes undersøgelser har specifikt afsløret, at algerne i sandet er i stand at forgære dødt organisk materiale– det er samme princip, som når gær forgærer sukker til alkohol. For algernes vedkommende bliver slutproduktet brint, kuldioxid og fedtstoffer, f. eks. oleat, som er en af komponenterne i olivenolie.

Mød forskeren

Ronnie N.Glud er professor, på Nordisk Center for Jordens Udvikling, Biologisk Institut.

Kontakt

Mød forskeren

Harald Hasler-Sheetal er postdoc på Nordisk Center for Jordens Udvikling, Biologisk Institut.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 20.12.2016