Skip to main content

Mindeord: Per A. Schambye

Professor Per A. Schambye døde 7. juli. Han blev 95 år.

Per Schambye var en af de første professorer på SDU. Han blev ansat som professor i biokemi i 1968 på den daværende medicinske uddannelse på Odense Universitet.

Han oprettede Biokemisk Institut og foreslog kort efter, at der også skulle oprettes et Institut for Molekylær Biologi. Kort efter var han også medvirkende til oprettelsen af Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Per Schambye var meget aktivt involveret i oprettelsen af basisuddannelsen, hvor de første to studieår var fælles for naturvidenskabs- og medicinstuderende.

Per Schambye blev uddannet som dyrlæge fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og var på studieophold i Skotland og USA.  Efter afsluttet eksamen blev han ansat på Landbohøjskolen og forsvarede sin doktorgrad 10 år senere.

Fra 1956 til 1966 var han ansat på Novo Terapeutisk Laboratorium, først som afdelingsleder og siden som forskningschef. Herfra vendte han tilbage til den akademiske verden som amanuensis og senere lektor og afdelingsleder på Biokemisk Institut på Københavns Universitet for to år senere at blive ansat som professor i biokemi på det daværende Odense Universitet.

Gennem årene her var han meget engageret i udviklingen af uddannelserne på Odense Universitet og deltog meget aktivt i universitetets politiske organer.

Han var i en periode formand for Foreningen af Yngre Dyrlæger, i bestyrelsen for Foreningen for Hestens Værn og i mange år medlem af Rådet for Dyreforsøg og aktivt involveret i revision af dyreforsøgsloven og i udvidelsen af kontrollen med dyreforsøg.

Per Schambye var meget åben for nye ideer og bakkede unge nyansatte op og gav dem meget frie hænder til at forfølge deres visioner.  Dette gjaldt for eksempel Jens Knudsen og undertegnede, begge senere professorer på henholdsvis Biokemisk Institut og Institut for Molekylær Biologi.

Privat bosatte han sig på Bækgaarden i Hårby, hvor han energibevidst meget tidligt installerede en vindmølle og her også kunne dyrke sin passion for at køre med hesteforspand.

Efter sin pensionering i 1986 fortsatte han en periode som ekstern lektor på Odense Universitet, hvorefter han flyttede tilbage til Københavnsområdet, men fortsatte derfra sin store interesse for naturen og for ornitologi.

Sammenfattende har Per Schambyes virke været præget af hans ønske om at opbygge tidssvarende uddannelser på det nuværende SDU, at forbedre etikken omkring forsøgsdyrsvidenskab og at støtte unge forskere med nye ideer.

Æret være hans minde.

Peter Roepstorff
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Redaktionen afsluttet: 20.07.2016