Skip to main content

SDU biologs udtalelser til Nordjyske kan fejlfortolkes

Biolog Erik Kristensen er blevet interviewet til en artikel om videnskabelige forsøg med ålegræs, der har som mål at forbedre miljøet i Limfjorden og andre indre farvande. Han ønsker at præcisere sine udtalelser.

Den 11. juli bragte Nordjyske en artikel, der konkluderede, at et stort videnskabeligt forsøg på at så ålegræs i Limfjorden ikke har virket, og at håbet for fjordens miljø dermed er bristet.

Biolog Erik Kristensen blev bl.a. citeret for, at ”det ikke kan lade sig gøre” at øge ålegræssets udbredelse ved at så frø i Danmark.

Der er tale om et projekt, som forskere fra bl.a. SDU og Aarhus Universitet har arbejdet på i fire år, og som har fået lidt over 14 mio. kroner i støtte fra Det Strategiske Forskningsråd.

Endnu ikke muligt at drage konklusioner

Denne udtalelse er ikke i overensstemmelse med den reelle situation, og derfor har Nordjyske bragt en præcisering. I denne pointerer Erik Kristensen, at ”forsøgene med dels at så, dels at plante ålegræs stadig pågår. Selvom der har vist sig flere vanskeligheder end antaget, er det endnu ikke muligt at drage nogen konklusioner.”

Erik Kristensen oplyser, at der bliver lavet nye forsøg på frøsåning i år, som man først vil kende resultaterne af i 2017.

Forskningsprojektet hedder NOVAGRASS, og det går ud på at høste frø fra ålegræs og så det i områder, hvor naturen har brug for ålegræs. Der arbejdes på at etablere ålegræsbælter i Limfjorden, Odense Fjord og Roskilde Fjord.

Ålegræsbælter er vigtige af mange årsager – overordnet set bidrager det til at fjerne en del af den forurening, der næsten hver sommer giver iltsvind i mange danske indre farvande.

Redaktionen afsluttet: 12.07.2016