Skip to main content

Nyt forskningsprojekt: Er aldring lig med svækkelse?

Normalt forbinder vi aldring med svækkelse, nedsat fertilitet og større risiko for at dø. Men der findes organismer, som ikke bliver svagere med alderen. Nu vil SDU-forsker undersøge, om det også gælder planter.

Af Birgitte Svennevig, , 15-06-2016

Nogle planter kan leve i flere hundrede år, og det ser ud som om de bare bliver stærkere og stærkere, efterhånden som de ældes. Det gælder for eksempel den pyrenæiske bjergplante Borderea pyrenaica, som oven i købet måske også bliver mere fertil med alderen.

- Men om der er tale om en undtagelse, eller om der er tale et fænomen, som også findes hos andre planter – det ved vi ikke ret meget om, siger Johan Petter Dahlgren, lektor ved Max-Planck Odense Center.

Han har modtaget en bevilling på 7.036.704 kr. fra Det Frie Forskningsråd: Sapere Aude: DFF-Forskningsleder til at forske i planters alder.

Planters alder og evne til at tåle tørke

Ifølge Johan Dahlgren er det vigtigt at få kendskab til planters aldring.

Ikke alene vil det bidrage til at en bedre forståelse af, hvordan aldring hos andre organismer – inklusiv mennesket - har udviklet sig i løbet af evolutionen.

- Planters aldringsmønstre kan også have betydning for, hvordan de klarer forskellige miljøpåvirkninger. Set i lyset af de klimaforandringer, vi står over for, har vi brug for mere viden om det – for eksempel, om planter bliver særligt sårbare over for faktorer som tørke eller varme på bestemte tidspunkter i deres liv, siger Johan Dahlgren.

Ingen tradition for at indsamle viden om planters alder

Videnskaben har i århundreder indsamlet planter og registreret data om dem. Men der har ikke været tradition for at registrere oplysninger om alder.

- Man har ikke ment, at det var vigtig viden. Men det kan vi ikke sige, før vi har studeret det, og meget tyder på det modsatte, siger han.

Projektets titel er SEAD-Plant: Stage, Environment and Age-based Demography of Plants.

Hvad er en Sapere Aude Forskningsleder bevilling?

Disse bevillinger gives til fremragende forskere i Danmark og skal sikre de bedste betingelser for at skabe afgørende nye forskningsresultater. I år uddeles der samlet 121 mio. kr. til 18 danske forskere.

Se alle modtagere her

Redaktionen afsluttet: 15.06.2016