Skip to main content
DA / EN

Mange flere hanløver vil dø af unaturlige årsager i Cecils nationalpark i Zimbabwe

Da en af Afrikas mest berømte løver, hanløven Cecil, sidste år blev skudt af en trofæjæger, forårsagede det et internationalt ramaskrig. Nu forudser ny forskning, at mange flere hanløver fra Cecils nationalpark vil dø som følge af konflikt med mennesker.

Af Birgitte Svennevig, birs@sdu.dk, 22. februar 2016.

Hanløven Cecil levede i nationalparken Hwange i Zimbabwe, indtil han en dag i 2015 vandrede ud af parken – nogle hævder, at han blev lokket ud af det beskyttede område af en jæger; en amerikansk tandlæge på trofæjagt.

Cecils død skabte overskrifter over hele verden. Én grund var, at han var et særdeles berømt medlem af parkens løveflokke. En anden grund var, at han med sin død kom til at symbolisere, hvor vanskeligt det kan være at beskytte vilde dyr, selv i en nationalpark.

Der var ingen - og er stadig ingen - hegn omkring Hwange Nationalpark, så parkens dyr kan altså frit bevæge sig ind og ud af parken. Især hanløver vandrer vidt omkring og kommer derfor ofte uden for parken, hvor der er risiko for at blive dræbt.

Bygger på 15 års data

Nu præsenterer forskere fra SDU og Oxford University en demografisk model, der kan beregne denne risiko. Modellen bygger på 15 års data.

"Modellen forudser, at 69 ud af 100 hanløver i Hwange vil dø af årsager, der ikke er aldersbetingede. Det betyder, at de ikke dør af alderdom. Den mest sandsynlige dødsårsag er trofæjagt, eller at de bliver dræbt af lokale farmere, der beskytter deres kvæg”, siger Julia Barthold, postdoc, Max-Planck Odense Center, SDU.

Den demografiske model er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Applied Ecology. Barthold er førsteforfatter, mens Andrew Loveridge, David Macdonald, Craig Packer og Fernando Colchero er medforfattere.

Jagt og bosættelser lige uden for parken

Hwange Nationalpark ligger i det nordvestlige Zimbabwe. Det undersøgte område er 7000 kvadratkilometer stort, og parken grænser op til jagtområder i nord og nordøst. På den nordlige og østlige side af parken bor der mennesker.

Forskerne har anvendt samme model til at undersøge et andet område, der er mindre forstyrret af jagt og andre menneskelige aktiviteter: Et 2.000 kvadratkilometer stort område i Serengeti National Park i Tanzania. De løver, der lever her, har næsten ingen kontakt med mennesker.

"I Serengeti vurderer vi, at kun 6 ud af 100 hanløver vil dø af ikke aldersbetingede årsager. Det er altså kun ganske få, der bliver ofre for konflikter med mennesker”, siger Julia Barthold.

En hanløves død påvirker hele flokken

Når en hanløve dør, får det store konsekvenser. Den sociale struktur i flokken bliver forstyrret, og det fører ofte til kampe mellem de resterende hanner i flokken og nytilkommere, der vil konkurrere om lederskabet. Nytilkomne hanner dræber normalt flokkens unger og jager de unge hanner ud af flokken, inden de er gamle nok til at klare sig selv.

Hunløver, der forsøger at beskytte deres unger, kan også komme til skade.

”Trofæjagt har indflydelse på hele flokken, og det er helt centralt at studere og forstå det, når man arbejder med bevarelse af løver”, siger Julia Barthold og tilføjer:

"Vores modeller for dødeligheden kan bruges til at forbedre forholdene for løverne.”

Foto: Løven Cecil i Hwange National Park/Colourbox.

Paper ref: Bayesian estimates of male and female African lion mortality for future use in population management. Julia Barthold, Andrew Loveridge, David Macdonald, Craig Packer, Fernando Colchero. Journal of Applied Ecology, Feb 22. 2016.

Conservation Demography er et voksende forskningsfelt, som arbejder med demografiske analyser af truede arter.

Conservation_demography

Forskerkontakt: Julia Barthold. Email jabarthold@health.sdu.dk. Tlf: 65509476 og 42536478.

Skriv til Julia Barthold

Redaktionen afsluttet: