Skip to main content
DA / EN

Studerende aftalte virksomhedsopstart til nytårsfest

Jonatan Møller Gøttcke snakkede allerede på 2. semester af sit datalogistudie med en af sine medstuderende om at starte egen virksomhed.

Af Tina Larsen, , 19-12-2018

Det var dog først til en nytårsfest for knap et år siden, at Jonatan sammen med to medstuderende, Mathias Bøgebjerg og Peter Severin Rasmussen, blev enige om at gøre alvor af tanken:

”Peter og jeg mødte hinanden gennem fagrådsarbejdet på IMADA (Institut for Matematik og Datalogi, red.), hvor vi sad i bestyrelsen sammen. På mange måder har mit engagement i studenterarbejdet på instituttet og det netværk, som det har bragt med sig, været afgørende for, at jeg har taget springet og har startet virksomheden sammen med Peter og Mathias. Det giver rigtig meget tryghed, at vi er flere om at bære ansvaret,” fortæller Jonatan.

Jonatan er CEO i OpGo, som virksomheden hedder, mens Mathias og Peter er ansat som konsulenter. I virksomheden beskæftiger de tre venner sig med optimeringsværktøjer, som de udvikler og efterfølgende sælger som løsninger til virksomheder.

Jonatan og Mathias læser begge Datalogi på SDU; Mathias er lige startet på en 4+4-ph.d., og Jonatan regner med at starte på en ph.d. til sommer. Peter blev færdiguddannet i sommeren 2018, og takkede nej til et ph.d.-tilbud for at prøve noget uden for det akademiske miljø og bruge sine evner i praksis.

For nylig ansatte de desuden en studentermedhjælper, Henrik Sejer Pedersen, som også læser Datalogi her på SDU.

På mange måder har mit engagement i studenterarbejdet på instituttet og det netværk, som det har bragt med sig, været afgørende for, at jeg har taget springet og har startet virksomheden sammen med Peter og Mathias.

Jonatan Møller Gøttcke, Datalogistuderende og CEO i OpGo

Supercomputer Challenge blev startskuddet

Det hele startede som nævnt til en nytårsfest, men deres første kunde skulle vise sig at komme fra en lidt uventet kant. Det var nemlig en opgave, som et trafikselskab havde stillet til en gruppe i SDU Supercomputer Challenge for nogle år siden, men som det ikke lykkedes gruppen at løse.

I stedet endte opgaven i hænderne på Jonatan og sidenhen hans egen virksomhed. Sådan har det faktisk været med flere af de opgaver, som OpGo har løst. En anden opgave var et tilbud om et specialesamarbejde for Jonatan, hvor han igen fik opgaven placeret i virksomheden.

”Opgaven fra Supercomputer Challenge endte med at resultere i vores første forretningstur til Nordjyllands Trafikselskab. Det var specielt at skulle præsentere vores produkt for dem, for det er noget, som vi har arbejdet så hårdt på. Derfor var det også ekstra vildt, da det så endte med at føre til vores første brugere af vores Optimization Engine. Det er nok en af de største oplevelser til dato i det her start-up-forløb,” siger Jonatan begejstret.

Produktet er en webplatform til udbudsoptimering for offentlig taxakørsel, Flextrafik, som de sælger til trafikselskabet, og som de nu er i gang med at sælge til de øvrige trafikselskaber i Danmark. På sigt håber de da også, at det kan komme på tale at sælge det til udenlandske trafikselskaber:

”Lige nu handler det om at finde ud af, hvilken forretningsstrategi, OpGo skal forfølge, og hvordan vi skal udvikle og udvide virksomheden yderligere. Det er en spændende rejse, som kan lede i mange forskellige retninger, og det er svært at vide, hvor vi ender henne. Som Eric Ries siger i ”The Lean Startup”: Målet for enhver virksomhed er klart - det handler om at skabe en fungerende virksomhed, der giver afkast. Det er måske lidt banalt, men principielt det alle virksomheder prøver at opnå. Drømmen er så at opbygge en international IT-virksomhed med hovedsæde i Odense eller i hvert fald Danmark, som er førende inden for kunstig intelligens og optimering. Vi vil i det hele taget rigtigt gerne skabe en virksomhed, hvor vi arbejder med noget meningsfyldt og kan være med til at påvirke dagsordenen for morgendagens brug af machine learning og kunstig intelligens, og hvor medarbejderne har det godt. Det er essentielt,” påpeger Jonatan.

Kunder fundet gennem netværk

Jonatan forklarer, hvor virksomheden er henne nu her:

”Lige nu bruger vi mest tid på at udvikle vores produkt. I starten fik vi nogle kunder, som gav et godt afkast til virksomheden, men nu har vi brug for at udvikle mere på det produkt, som vi ønsker at sælge, så vi kan få nogle flere kunder til virksomheden. På den måde er vi gået ind i en ny fase af virksomhedens udvikling, hvor der skal arbejdes mere på udvikling og salg end løsning af konsulentopgaver. Faktisk fik jeg i sidste uge det første afslag på en opgave, da vi forsøgte at komme ind i en ny branche. Indtil da var opgaverne landet hos os, fordi kunder kom til os gennem vores netværk. Nu skal vi i stedet selv til at være opsøgende, og det kan selvfølgelig give nogle afslag.”

Lige nu har virksomheden fire kunder, hvor opgaven enten er næsten løst, lige gået i gang, eller godt i gang. Varigheden af en opgave kan også være meget forskellig, alt afhængig af typen.

Idealisme bag jagten på de fede opgaver

Selvom virksomheden tager ca. 20 timer om ugen oven i Jonatans studie, synes han stadig, at det er det hele værd:

”Oprindeligt startede vi OpGo, fordi vi kunne se, at mange af de jobs, som andre dataloger fik efter studiet, var ansættelser i virksomheder, der arbejder med nethandelsløsninger eller hjemmesider, og det havde jeg slet ikke lyst til. Jeg ville meget hellere lave algoritmerne og systemerne bag løsningerne, og det kan vi få lov til i OpGo, hvilket er superfedt,” understreger Jonatan.

Jonatan kan i det hele taget godt lide friheden ved at være sin egen herre, og han sætter også pris på, at de kan gå efter bestemte industrier, som de gerne vil arbejde sammen med. Ovenikøbet er de også idealister, som ønsker at bruge de nye teknologier til det bedst mulige formål:

”Kunstig intelligens kan bruges til mange forskellige ting. Nogle bruger det for eksempel til at udvikle systemer, som kan overvåge svineproduktion og dermed optimere produktionen. Vi vil meget hellere udvikle optimeringssystemer til noget, som måske kan gøre en forskel for verdenen. Her tænker jeg eksempelvis på vindmøller, hvor vi ved hjælp af kunstig intelligens kan lave forudsigelser på, om nogle af delene i vindmøllerne er ved at gå i stykker, inden det sker. Det, synes jeg, er en bedre måde at bruge kunstig intelligens på,” siger Jonatan overbevist.

SDU Research & Innovation Organisation arbejder blandt andet for:

  • at styrke de studerende netværk og deres innovative og entreprenørielle kompetencer         
  • at bidrage til, at de studerende stifter bekendtskab med iværksætteri som karrierevej for blandt andet at sikre en stærk pipeline til reel virksomhedsopstart eller et entreprenant mindset hos de studerende, som ikke starter egen virksomehed         
  • at øge mængden af studerende, der starter egen virksomhed, med særligt fokus på at løfte de start-ups, der har potentiale til at blive vækstiværksættere         

SDU har spillet en stor rolle

OpGo har base i Cortex Lab, og det har de haft siden august i år. Siden starten har de haft en forretningsudvikler tilknyttet, som hjalp med lidt sparring på virksomheden. Sidenhen kom de dog ind i Accelerator-programmet, hvor de fik ugentlige møder med forretningsudvikleren, hvilket har været meget brugbart. De har også deres egne faste pladser i Cortex Lab:

”Det ugentlige møde med forretningsudvikleren gav os det skub, som vi havde brug for i opstarten. Derudover deltog vi også i en del netværksarrangementer med virksomheder. Kontakten med Technology Denmark blev for eksempel skabt her, og det er en guldgrube for Odense, fordi de hjælper med at skabe forbindelsen mellem de etablerede virksomheder og start-up virksomhederne. Som en lille start-up kan man ellers godt komme til at sidde lidt isoleret i Cortex Lab, og den isolation har arrangementerne i høj grad været med til at gøre mindre. SDU RIO (Research & Innovation Organisation, red.) skal have stor ros herfra for det store arbejde, som de lægger i at hjælpe os studerende med vores virksomheder,” udtaler Jonatan oprigtigt.

Iværksættermiljøet mellem de forskellige start-ups i Cortex Lab er også noget, som Jonatan fremhæver som en fin inspirationskilde til deres eget arbejde. Og noget som igen også skaber et netværk.

Det gode råd til andre

Når man spørger Jonatan, hvilket råd han ville give til andre studerende, som går med en drøm om egen virksomhed, er det første, han nævner, samspillet med andre mennesker:

”De gode ideer opstår i samarbejdet med andre mennesker. Det er vigtigt at lære dine medstuderende at kende, da de kan blive det netværk, som du kan starte en virksomhed med. Jeg har for eksempel haft en del år i fagrådet, og den erfaring har vist sig at give pote. Det handler også om at turde prøve nogle af de gode ideer af, også selvom det måske ikke lykkes. Tro på dig selv! Selvom det er en kliche, så er det utrolig vigtigt, hvis man skal nå nogen steder hen med en ny virksomhed. Jeg fik et godt råd på et tidspunkt, hvor en sagde: ”Det handler om at få opgaverne. Løsningerne skal I nok finde.” Det, tror jeg, er meget rigtigt,” afslutter Jonatan.

Ifølge forretningsudvikler Thomas Bernhard Kjærgaard er der tre ting, som SDU RIO især har fokus på i arbejdet med startups:

”Det vigtigste element er efter min mening, at vi er med til at facilitere et miljø, hvor folk får mulighed for at netværke. Når du starter ny virksomhed, er netværk og sparring afgørende, og her kan andre iværksættere være nøglen. Derudover hjælper vi som forretningsudviklere også den enkelte iværksætter med processtyring og individuel vejledning, så virksomheden startes op på den mest optimale måde. Sidst, men ikke mindst stiller vi nogle unikke fysiske rammer til rådighed, hvor iværksætterne både kan arbejde og netværke. Faktisk er der lige pt. 127 studerende, som bruger vores lokaler.”

Redaktionen afsluttet: 19.12.2018