Skip to main content
DA / EN

Ny opdagelse: Skarven kan høre under vand

For første gang har forskere vist, at en havfugl kan høre under vand. Det giver helt nye muligheder for beskyttelse af marine fugle i trafikerede farvande.

Af Birgitte Svennevig, , 29-05-2017

Sæler, hvaler og andre vandlevende dyr kan høre under vand. Det samme kan skarven, viser ny forskning fra SDU.

Iflg. forskerne giver det god mening, at skarver kan høre under vand – det er nemlig i dette miljø, at de finder livsnødvendig føde.

Ca. hver 10. fugleart i verden jager under vand, og måske gælder det samme for dem; at de kan høre godt under vand. I så fald drejer det sig om ca. 800 fuglearter.

SDUs egen skarv

Forskerne Kirstin Anderson Hansen, Alyssa Maxwell, Ursula Siebert, Ole Næsbye Larsen og Magnus Wahlberg fra Biologisk Institut på SDU har høretestet skarven Loke, der bor på SDUs marinbiologiske forskningsstation i Kerteminde.

- Hørelse under vand må være en meget brugbar sans for skarver. De er afhængige af at kunne finde føde, også selvom vandet ikke er klart, eller hvis de lever i arktiske egne, hvor der er mørkt i lange perioder ad gangen, siger Kirstin Anderson Hansen, ph.d.

Lokes høre-evner er på niveau med tandhvalers og sælers hørelse. Han kan høre lyde mellem 1 og 4 kHz, og det er i det område, at fisk som ulk og sild frembringer lyde. Både ulk og sild er på skarvens menu.

Menneskeskabte lyde er et problem

1 – 4 kHz er ikke kun det område, som fiskelyde befinder sig i. Her findes også forskellige menneskeskabte lyde.

- Menneskeskabte lyde kan forstyrre havets dyr i et sådan omfang, at de ikke kan finde føde eller kommunikere med hinanden. Det er et kendt problem for f. eks. marsvin og sæler, og nu er det altså også et muligt problem for fugle. Det er bestemt noget, som vi skal være mere opmærksomme på, siger Magnus Wahlberg, lektor.

Menneskeskabte lyde kan være alt lige fra bygning af havvindmøller og boreplatforme til skibstrafik og vandscootere.

SDU-biologerne planlægger nu flere forsøg, og de næste fugle, der skal testes, bliver formentlig lomvier og søpapegøjer.

Studiet er publiceret i tidsskriftet The Science of Nature.


Lokes høretest

Eksperimentet foregik i en 4,0 x 2,5 x 1 meter vandtank. En undervandshøjttaler sendte forskellige lyde ud i vandet, og hver gang Loke svømmede i retning af lyden, blev han belønnet med en godbid.

Mød forskeren

Kirstin Anderson Hansen, ph.d., Biologisk Institut.

Kontakt

Mød forskeren

Magnus Wahlberg, lektor, Biologisk Institut

Kontakt

Loke og Embla

Loke er en seks år gammel skarv (Phalacrocorax carbo), der kom til SDU i 2010 sammen med den fire år gammel hun, Embla.

Redaktionen afsluttet: 29.05.2017