Skip to main content
COVID-19

COVID-19 kan få gorilla-populationer til at kollapse

Vilde gorillaer i Rwanda risikerer at bukke under for Covid-19, hvis smitten når frem til dem, viser et nyt studie.

Af Birgitte Svennevig, , 22-10-2021

Gorillaer i fangenskab kan blive smittet med Covid-19 – det har et studie af lavlandsgorillaer i fangenskab tidligere vist – men hidtil har det været uklart, hvordan vildtlevende gorillaer klarer sig.

I et nyt studie, publiceret i Scientific Reports, har Fernando Colchero fra Syddansk Universitet sammen med kolleger fra Dian Fossey Gorilla Fund simuleret sandsynligheden af et udbrud i en population af vildtlevende bjerggorillaer i Volcanoes National Park i Rwanda.

Forskerne har kørt 2.000 simuleringer, og forudsætningen var, at gorillaerne i studiet blev udsat for samme epidemologiske faktorer, som påvirker sygdomsdynamikken hos mennesker: bl.a. antallet af mennesker, der smittes af et inficeret menneske, sandsynligheden for at dø efter infektion og sandsynligheden for at udvikle immunitet.

Kan kollapse inden for 50 år

Simuleringerne er baseret på data fra 396 gorillaer, der er blevet studeret i perioden 1967–2018, og tager bl.a. højde for, at der kan optræde årlige variationer i populationens størrelse og struktur.

Hvis smitten kommer ind i populationen, kan det gå grueligt galt:

- 71 pct. at de simulerede populationer vil kollapse inden for 50 år, siger Fernando Colchero.

Lavere kontakttal hos gorillaer

Men der er også den ekstra faktor, at gorillaer ikke bliver behandlet for Covid-19, hvis de bliver smittet, og det kan bringe dødeligheden op:

- Hvis vi tager den faktor med i simuleringen, når vi frem til, at 80 pct af populationerne vil dø inden for 50 år, siger Fernando Colchero.

Kontakttallet blandt gorillaerne skal være 1,05 for at sandsynligheden for populationskollaps stiger. Blandt mennesker er det 2,5.

- Dette demonstrerer, hvor vigtigt det er at begrænse smitten i en population, siger Fernando Colchero.

 

Mundbind og vaccination i nationalparken

Forskerne peger på, gorillaer lever i mindre grupper, som naturligt holder afstand til hinanden; der kan altså være flere grupper i en population, som ikke har noget med hinanden at gøre, og det sænker sandsynligheden for spredning af sygdom.

- Men eftersom denne population i Volcanoes National Park er vokset i de senere år, opstår der hyppigere møder mellem grupperne og dermed øgede muligheder for, at sygdom kan spredes grupperne imellem, siger Fernando Colchero.

Forskerne anbefaler, at alle, der kommer i Volcanoes National Park skal gå med mundbind og være vaccinerede – både ansatte og turister. De anbefaler også, at parkens gorillaer jævnligt bliver testet, og at man kontrollerer de individuelle gruppers bevægelser.

Mød forskeren

Fernando Colchero er ekspert i at udvikle statistiske og matematiske metoder til at forstå ændringer i populationer af dyr og mennesker. Han er lektor på Institut for Matematik og Datalogi.

Kontakt

Ansvarlig for siden: SDU Kommunikation

Redaktionen afsluttet: 22.10.2021