Skip to main content

2,8 mio. kr. til forskning i organiske solceller

Ph.d. Steffen Bähring modtager støtte fra Det Frie Forskningsråd til at udvikle organiske solceller

Steffen Bähring, ph.d, har modtaget 2.795.972 kr. fra Det Frie Forskningsråd til at forske i organiske solceller, dvs. solceller, der er baseret på kulstofbaserede materialer.

Ideen er at bruge velkendte organiske molekyler, som er effektive til at absorbere sollys, til at konstruere et nyt molekyle, som kan bruges i solceller.

I dag er de fleste solceller baseret på grundstoffet silicium. Fordelene ved organiske solceller er bl.a. lave produktionsomkostninger og måske især, at de er papirtynde og næsten gennemsigtige. Dermed kan de lægges som en film over fx vinduesglas, biltage og hustage.

Steffen Bähring vil blive tilknyttet Institut for Fysik, Kemi og Farmaci. Arbejdet vil dels  blive udført i professor Jan O. Jeppesens laboratorie på FKF og i professor Jonathan L. Sesslers laboratorier ved University of Texas at Austin. De afgørende målinger finder sted ved professor Dirk M. Guldi ved Erlangen Universitet i Tyskland.

Projektets titel er Development of new Tetrathiafulvalene-based Donor Constructs Utilizing Supramolecular Electron Transfer Processes – Towards Organic Photovoltaics

Læs mere om projektet.

Redaktionen afsluttet: 29.09.2015