Skip to main content

Innovationsprojekt 2015 – "Smart City" med naturvidenskab

Netop nu er cirka 335 studerende på de naturvidenskabelige uddannelser i gang med årets innovationsprojekt under overskriften ”Smart City”. Kurset, der første gang blev afviklet i foråret 2014, skal sætte de studerende i stand til at omsætte deres faglige viden til værdiskabende projekter i praksis.

 
  Formand for studienævnet professor Poul Nielsen bød velkommen, før de studerende for alvor gik i gang med at tænke nyt og kreativt på tværs af uddannelsesretninger (Foto: Henrik Gautier/SDU).
   

Det er svært at sige, om den sædvanlige småsnak i et næsten fyldt auditorium før en forelæsning var en anelse mere engageret end ellers, men det var en lydhør flok studerende, der havde indtaget U55 og blev budt velkommen af formanden for Det Naturvidenskabelige Studienævn, professor Poul Nielsen fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.

I sin velkomst bad Poul Nielsen de studerende se sig omkring.

”Sådan ser det ud, når alle studieretninger på Naturvidenskab er samlet – og det er fantastisk,” lød det fra kemikeren.

Nye løsninger til gavn for borgerne

Temaet ”Smart City” blev introduceret af professor mso Peter Schneider-Kamp fra Institut for Matematik og Datalogi, der gav en levende beskrivelse af, hvad begrebet ”Smart City” rummer, og hvordan det vil præge fremtidens byer og lokalsamfund. Kort sagt handler det om at finde nye, innovative og bæredygtige løsninger på byernes udfordringer både fysisk og socialt og at fremme menneskelig og økonomisk vækst.

”En masse af det, der skal skabes og udvikles i fremtiden, vil komme fra private virksomheder – og de skal forhåbentlig startes af jer,” lød det fra Peter Schneider-Kamp, som efterfølgende gav en masse eksempler på, hvordan nye måder at indsamle og bruge data på, kan give mere effektiv energiudnyttelse i samfundet eller hjælpe borgerne lettere gennem bytrafikken. Opfordringen til de studerende var da heller ikke til at tage fejl af, da datalogen rundede sit oplæg af.

”Hvad så med det innovative? Jeg er bare en gammel fyr, der ikke har flere idéer. De skal komme et andet sted fra – jer!”

Samarbejde på tværs af fag

Temaet for årets innovationsforløb falder helt i tråd med Odense Kommunes ønsker om at få vedtaget en klar strategi for at gøre byen til en ”Smart City”. Og måske vil nogle af kommunens fremtidige løsninger netop spire frem af de studerendes nytænkning under innovationsforløbet på Naturvidenskab. Det kan man ifølge Peter Schneider-Kamp godt forestille sig.

”Med innovationsforløbet kan vi sætte nogle rammer og give mulighed for, at gode idéer kan udvikles, og jeg håber da, at det kan ende med konkrete produkter, der rummer flere forskellige fagligheder,” siger Peter Schneider-Kamp og pointerer, at det er i samspillet mellem de forskellige studieretninger at mulige løsninger skal findes.

”Tværfagligheden er meget vigtig. Vi dataloger kan levere en infrastruktur, men den kan ikke stå alene, det er nødvendigt med input fra mange sider,” lyder det fra ham før han ser ud over et fyldt U55 og konstaterer:

”Dejligt med så mange studerende – dét er der potentiale i.”

I innovationsprojektet arbejdes der inden for seks forskellige emneområder under ”Smart City”-temaet; energi, klima og miljø, sikkerhed, sundhed, transport og vand.

Hele forløbet, der afvikles over fem dage i maj og juni afsluttes med eksamen, hvor de studerende i deres arbejdsgrupper skal pitche egne projekter og evaluere andre gruppers arbejde.

Redaktionen afsluttet: 22.05.2015